Enova styrker satsingen på enegiefektivisering i yrkesbygg og boligselskap. Nå lanseres tre program som skal gi mer energieffektivisering i eksisterende bygg. (Foto: Enova SF)

Nye støtteprogrammer til energieffektivisering i yrkesbygg og boligselskap

Enova lanserer tre programmer for støtte og investering som skal gi mer energieffektivisering i eksisterende bygg.

Ett program er rettet mot borettslag og sameier, mens de to andre programmene skal styrke energieffektiviseringen i yrkesbygg. Det vil være konkurranse om støttemidlene. Første søknadsfrist for yrkesbygg er 24. oktober mens den for boligselskap er 24. november.

Nye støtteordninger

– Vi ønsker å øke etterspørselen etter energitiltak i bygg samt styrke bruken av Energimerke og vekst i energitjenestemarkedet. Disse programmene legger til rette for energitiltak som gjør at aktører i byggsektoren får lavere energikostnader og mer attraktive bygg, sier Anna Barnwell, markedssjef i Enova.

Les mer om Energimerkeordningen her

– Effektiv bruk av energi er en forutsetning for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Regjeringen har derfor presisert mandatet til Enova knyttet til energi slik at det nå omfatter energieffektivisering i alle sektorer.  Enovas satsing på energieffektivisering i næringsbygg og boligselskap, er et viktig bidrag til å spare energi. Det er bra både for klima og natur, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Enova kan gi investeringsstøtte til prosjekter som forbedrer energitilstanden i eksisterende yrkesbygg med mer enn 20 %. Programmet er særlig relevant for bygninger som har et stort potensial for forbedring av energistandard – typisk eldre og/eller energikrevende bygg.

-Det er opp til søker å bestemme hvilke energitiltak man vil gjennomføre for å oppnå målet. Alle energitiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan støttes, sier Anna Barnwell i Enova.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner. Det er konkurranse om støttemidlene.

Les mer om programmet og søknadsfrister her

Energikartlegging i yrkesbygg

Enova kan gi støtte til å gjennomføre energikartlegging i yrkesbygg. For at kartleggingen skal bli et nyttig verktøy for byggeier skal kartleggingen gjennomføres av en ekstern energirådgiver, med mindre søkerselskapet selv har kompetanse til å oppfylle kravene.

– Slik vil byggeier eller leietaker få en kartleggingsrapport som gir en faktabasert oversikt over bygningers nåværende energitilstand og forbedringspotensial, fremhever Barnwell.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 % av kostnadene, og maksimalt 400 000 kroner. Det er konkurranse om støttemidlene.

Les mer om programmet og søknadsfrister her

Forbedring av energitilstand i borettslag og sameier

Enova kan gi investeringsstøtte til energitiltak i borettslag, boligsameier og andre boligselskap. For å kunne søke må man ha en plan for å forbedre energitilstanden med 20 % eller mer. Også her vil det være nødvendig å bruke en ekstern energirådgiver til å sette realistiske mål og finne riktige energitiltak.

– Her vil det være opp til søker å bestemme hvilke energitiltak man vil gjennomføre for å oppnå målet. Alle energitiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan støttes så lengesluttresultatet er en forbedring i beregnet levert energi, påpeker Barnwell.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner. Det er konkurranse om støttemidlene.

Les mer om programmet og søknadsfrister her

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *