Kommunestyret vedtok 9. mars at det etableres en ny ordning med tilskudd til privatpersoner for boligbygging (ikke fritidsboliger) i Gildeskål kommune. (Foto: Gildeskål kommune)

Gildeskål frister boligbyggere med store tilskudd

Bygger du en ny bolig i kommunen får du et tilskudd på 250 000 kr. Har boligen også en utleieenhet større enn 30 m², vanker det 100 000 kr i tillegg, lover kommunestyret.

Tilskuddene finansieres av kommunens disposisjonsfond og i 2023 budsjetteres det med 1,5 millioner kroner til tiltaket, skriver kommunen på sine nettsider.

Les også: Mikrokommuner frister med boligmillioner (+)

Stort boligtilskudd skal friste utbyggere

9. mars vedtok kommunen en ordning som en rekke andre, mindre, kommuner også satser på. Det kommunale boligtilskuddet settes til   250 000 kroner til privatpersoner som bygger ny helårsbolig i Gildeskål kommune. Det gis et tillegg på 100.000,- per utleieenhet som er større enn 30 m2.

Tilskuddet utbetales eier av boligen. Det er et vilkår at eier er folkeregistrert som bosatt på eiendommen når tilskuddet utbetales. Kommunen stiller krav om om 10 års botid og vil avskrive beløpet med 10 prosent årlig. Dersom boligen selges/overdras, disponeres av annen person/husstand, eller tas i bruk til annet enn fast bosetting / folkeregistrert på eiendommen, skal den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet, betales tilbake til kommunen. Boligtilskudd skal tinglyses med pant i bolig.

Kommunalt boligtilskudd kan først utbetales når ferdigattest foreligger. Søknad om utbetaling av tilskudd må sendes innen et år etter at ferdigattest er gitt. Gildeskål kommune påpeker at ordningen kun gjelder helårsboliger i hele kommunen. Fritidsboliger omfattes ikke av ordningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *