Borgund Stavkyrkje i Sogn og Fjordane er i dag den best bevarte stavkirka i landet. (Foto: Kjetil Storeheier Norheim, Norsk Håndverksinsitutt)

Ny stavkirke blir læringsarena for minst tusen håndverkere

Med Borgund stavkyrkje som modell vil Norsk håndverksinstitutt med samarbeidspartnere bygge en ny stavkirke i Setesdal.

Det skal gjøres med verktøy og materialer akkurat som på Borgund i Sogn og Fjordane for 840 år siden. Byggestart er planlagt til neste år, og i løpet av en periode på seks år vil minst 1.000 fagfolk, studenter og elever bli involvert i bygging og forskning på de gamle byggeteknikkene.

Helt fra tømmeret blinkes ut i skogen til det tas i bruk i kirkebygget, skal alt gjøres så nært opp til det opprinnelige som mulig.

Les mer hos Norsk Håndverksinstitutt: Å bygge en stavkirke

Sikre kunnskap for ettertida

Målet er at dette skal sikre at eksisterende kunnskap om stavkirkene ikke går tapt, og at ny kunnskap utvikles, fastslår Norsk Håndverksinstitutt som samarbeider med Stiftelsen Setesdal stavkyrkje og Fortidsminneforeningen.

Prosjektet skal ha en praktisk tilnærming til kunnskapsutvikling, og den handlingsbårne kunnskapen blir sentral. Dette vil også være et viktig nasjonalt og internasjonalt referanseprosjekt, skriver Håndverksinstituttet.

Borgund stavkyrkje er i dag den mest opprinnelige av de gjenværende stavkirkene våre. Første byggetrinn sto ferdig ca. 1180.

Les mer: Stavkirke i nyere tid: 60 tømrere bygde kirke på seks dager

Læringsarena over flere år

– Prosjektet vil være en viktig forsknings- og læringsarena for tradisjonshåndverket over flere år, skriver Håndverksinstituttet.
– Det ferdige bygget, i kombinasjon med opparbeidet dokumentasjon, vil kunne ha stor verdi for framtidige tradisjonshåndverkere i generasjoner. Gjennom byggeperioden vil prosjektet være en unik formidlingsarena overfor barn, unge, lokalbefolkning og turister, og et utstillingsvindu for tradisjonshåndverket mot storsamfunnet.

 

Prosess og resultat

For Norsk håndverksinstitutt er det prosessen fra skog til ferdig kirke og læringen som ligger i denne som er viktigst, mens for lokalmiljøet i Setesdal er den ferdige bygningen og bruken av denne minst like viktig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *