Mikrohus får færre byggtekniske krav enn vanlige eneboliger. (Illustrasjonsfoto: Norske mikrohus)

Færre byggtekniske krav til mikrohus

Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler for frittliggende boliger på inntil 30 kvadratmeter, sier DiBK.

Målet med de nye reglene er å legge til rette for alternative boformer, slik at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus, skriver direktoratet for byggkvalitet i en pressemelding. Det endres ikke på kravene til sikkerhet og det må fortsatt søkes hos kommunen for å sette opp en slik bolig.

Les også: Store spørsmål om mikrohus og

Kommunene bestemmer

– Ulike boformer er et pluss. Mange som ønsker å bo smått og enkelt har ventet på en endring i regelverket. De nye reglene åpner også for mer egeninnsats i husbyggingen, fordi vi ikke lenger krever bruk av ansvarlig foretak eller uavhengig kontroll ved oppføring, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet Per-Arne Horne.

Det gjøres endringer i både byggteknisk forskrift (TEK17) og saksbehandlingsforskriften (SAK10). Reglene i plan- og bygningsloven forblir uendret, og mikrohuset kan bare plasseres på eiendommer som er regulert til bebyggelse.

Mindre boliger og hytter er blitt svært populært i hele Norge, som disse to typene bygget av Åkrafjorden Landskapshotell. (Illustrasjonsfoto: Tuva Sveindal)

– Mikrohus får færre byggtekniske krav enn en vanlig enebolig, men kommunale arealplaner kan sette begrensninger både for plassering av huset, hvordan og hvor mye du kan bygge på de enkelte tomtene, understreker Per-Arne Horne.

Hvilke regler gjelder?

  • De nye reglene gjelder for frittliggende boligbygninger på inntil 30 kvadratmeter bruttoareal, med én boenhet i én etasje uten kjeller. Bygningen kan ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 meter over bakken.
  • Bygningen må brukes til boligformål og må inneholde alle hovedfunksjoner. Det vil si stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett.
  • En bolig på inntil 30 kvadratmeter må fortsatt bygges etter kravene i plan- og bygningsloven til for eksempel plassering av huset, og løsninger for vann og avløp, renovasjon, atkomst og parkering.
  • Man må søke kommunen om å plassere et mikrohus, på lik linje med andre boligbygninger.
  • Midlertidige plassering av mikrohus er normalt unntatt fra kravet om søknad dersom plasseringen kun varer inntil 2 måneder, men også her kan det finnes begrensinger i lokalt vedtatte planer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *