Råbygget til det nye Tøyenbadet er ferdig. (Foto: Tove Lauluten, Oslobygg KF)

Fire meter høye boksdragere i massivtre

Råbygget i stål og betong til det nye Tøyenbadet er ferdig og prosjektet er godt i gang med å montere den enorme takkonstruksjonen i tre.

I løpet av sommeren skal Oslos største badeanlegg få tett tak og fasade, skriver Oslobygg KF.

Planlagt ferdig i 2024

Råbygget er ført opp av AF Gruppen i lavkarbonbetong klasse A og resirkulerbart stål. Bygget måler 22 meter fra kjeller til tak, og har fordelt funksjonsarealet på rundt 16 000 kvadratmeter over fire etasjer.

Prosjektet har blant annet støpt alle bassengene innendørs, tribune og flerbrukshall. I tillegg er stålbassengene i terapibassenget og innendørs stupebasseng ferdigmontert. (Foto: Tove Lauluten, Oslobygg KF)

Parallelt med å ha reist råbygget, er prosjektet godt i gang med å montere takkonstruksjonen som består av fire meter høye boksdragere i massivt tre som gir rom for teknisk infrastruktur, drift og vedlikehold. De lengste dragerne spenner opptil 43 meter, og veier over 40 tonn.

(Foto: Tove Lauluten, Oslobygg KF)

Samtidig har man i deler av bygget startet opp innvendige arbeider, og er i full gang med grunn- og betongarbeidene til utebadet. I løpet av sommeren skal bygget få en 11 meter høy glass- og aluminiumsfasade, som senere i prosessen skal påmonteres limtrefinner.

– Det nye Tøyenbadet er et utfordrende og sammensatt byggeprosjekt som vokser med bistand fra flere fag. Alle entreprisene er nå i gang, og aktiviteten vil øke ytterligere frem mot sommeren. Da vil rundt 220 personer jobbe på byggeplassen med å ferdigstille det nye badeanlegget. Vi planlegger å ferdigstille bygget i 2024, og har også en målsetning om å kunne åpne anlegget for publikum i 2024, sier direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF.

Høye miljøambisjoner

Det nye Tøyenbadet bygges som energivennlig passivhus for idrettsanlegg, og skal ha et grunnvarmeanlegg med energibrønner som primær energiforsyning sammen med solenergi og fjernvarme som sekundære kilder.

Det nye Tøyenbadet skal bestå av både et innendørsanlegg, et utendørsanlegg og en fullverdig flerbrukshall. Med totalt sju bassenger og en vannflate på 2 700 kvadratmeter, vil det nye anlegget bli Oslos største badeanlegg og gi et variert badetilbud til idretten, skole, helse, mosjon, lek og velvære. Det nye anlegget vil få 2,5 ganger større vannflate enn det gamle Tøyenbadet, og bidra med økt bassengkapasitet i Oslo. (Illustrasjon: Asplan Viak / Oslobygg KF)

– Oslo kommune har ambisiøse klimamål, og byrådet ønsker å være en pådriver for mer miljøvennlige bygg. Det nye Tøyenbadet blir et av de mest energieffektive badeanleggene i Norge, og sikrer miljøriktig utnyttelse av overvann, samt energibrønner og solcellepaneler for produksjon av strøm, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap.

Prosjektet stiller krav til miljøvennlig materialbruk og materialgjenvinning, og har blant annet utført det ferdige råbygget i lavkarbonbetong klasse A og 100 prosent resirkulerbart stål.

(Foto: Tove Lauluten, Oslobygg KF)

Regnvann, som fanges opp på taket, skal fullrenses og gjenbrukes til etterfylling av bassengene. I tillegg er byggeplassen fossilfri med stort innslag av utslippsfrie anleggsmaskiner, skriver Oslobygg KF.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *