Andelen innbyggere over 67 år vil øke betydelig i Flekkefjord de neste årene. Nå planlegger kommunen for deres boligbehov. (Illustrasjonsfoto: Hellvik Hus Flekkefjord)

Flekkefjord søker utbyggere til 100 trygghetsboliger

– Vi har et mål om å bygge hundre trygghetsboliger innen 2030 og da må vi samarbeide med private aktører, sier Flekkefjord kommune.

Regjeringen la før sommeren 2022 fram et forslag til en ordning som skal omfatte piloter av «Trygghetsboliger» i distriktene, som også borettslag kan søke om i Husbanken.

Vil samarbeide om 100 boliger

– Vi går en eldrebølge i møte, og andelen innbyggere over 67 år vil øke betydelig i Flekkefjord de neste årene, skriver kommunen i sin henvendelse til private utbyggere.

Målet er å bygge inntil hundre trygghetsboliger som bidrar til at det ikke er ventelister til omsorgsboliger med heldøgnsbemanning.

En trygghetsbolig er en selvstendig husholdning, men med tilleggsfasiliteter som fellesarealer og en ordning med trygghetsvert. Slike boliger skal ha livsløpstandard og helst bygges nær servicetilbud som lege, apotek, dagligvare osv. De byggest oftest i privat-offentlig samarbeid.

I tillegg til selve boligene ønsker kommunen samarbeid om etableringen av fellesfunksjoner i tilknytning til trygghetsboligene for eldre med gode fellesareal og aktiviteter. Det skal også etableres lokaler for dag- og aktivitetstilbud.

Det kan være aktuelt for kommunen å kjøpe ut fellesareal i tilknytning til trygghetsboligene. En forutsetning for at kommunen skal kunne kjøpe fellesareal som kan disponeres fritt av beboerne/kjøperne er at fellesarealet er i tilknytning til minst 25, eller flere, boliger av typen trygghetsbolig. De er åpne for ulike utbyggingsløsninger:

– En del innbyggere over sekstifem år vil ha økonomi og mulighet til å kjøpe leilighet med denne type kvaliteter privat, hvordan markedet for denne type leiligheter er i Flekkefjord har ikke kommunen forutsetning for å vite noe om, heter det.

Det vil være noen som ikke har mulighet eller ønsker å kjøpe bolig, men heller ønsker å leie eller kjøpe seg inn i en andelsleilighet.

– Ulike borettslags-/andelsleilighetsløsninger kan da være aktuelt, men form og innretning på slike løsninger vil det være opp til utbygger å definere, uttaler Flekkefjord kommune.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *