Energikommisjonens leder Lars Sørgård overrekker rapporten til olje- og energiminister Terje Aasland. (Foto: Skjermdump fra regjeringens pressekonferanse)

Energikommisjonen: – Vi må spare 20 TWh i bygg raskt

– Enovas støtteordninger for energieffektivisering må gjeninnføres og utvides. Ordningene må omfatte tilskudd til modne og velprøvde energitiltak, fastslår Energikommisjonen i rapporten «Mer av alt – raskere» til regjeringen.

Statråden tok i dag imot Energikommisjonens rapport om de «langsiktige perspektivene» for norsk energipolitikk, som Olje- og energidepartementet skriver.

Les også: – Vi skal følge opp Storingets vedtak om Enøk på en skikkelig måte

Må fokusere på eksisterende bygg

Kommisjonen mener på sin side at mange av tiltakene må gjennomføres raskt om Norge skal spare minst 20 TWh og ruste opp energiproduksjonen med nye 40 TWh innen 2030.

Rapporten «Mer av alt – raskere» gjentar Stortingets instruks til regjeringen i 2022 om å utvide Enovas mandater slik at langt flere norske boliger energirehabiliteres frem til 2030. Dette pålegget ble ikke fulgt opp i statsbudsjettet for 2023, til sterk kritikk fra en samlet byggebransje.

– For nye bygg og bygg som totalrehabiliteres, er det strenge krav til energistandard gjennom byggteknisk forskrift (TEK). Det store potensialet for energieffektivisering finner vi i den eksisterende bygningsmassen, fastslår Energikommisjonen i rapporten.

For å få fremdrift i effektivisering av bygningsmassen, foreslår Energikommisjonen at det gjennomføres et nasjonalt effektiviseringsløft for boliger, flerbolighus og yrkesbygg med en tiltaksperiode på 7 år (til 2030).

– Norge trenger et nasjonalt effektiviseringsløft, mener NHH-professor Lars Sørgård og Energikommisjonen. (Foto: Skjermdump)

Kommisjonen foreslår også innføringen av energistandarder i boliger og næringsbygg, informasjonskampanjer og bedre energimerkeordninger. Men det viktigste er at grønne mål nå realiseres ved hjelp av kraftige økonomiske og regulatoriske virkemidler.

– Gjenninfør og utvid støtteordningene til energieffektivisering som Enova hadde for næringsbygg og boligbygg. Ordningene må omfatte tilskudd til modne og velprøvde energitiltak, anbefaler Energikommisjonen.

Det må også vurderes å etablere nye støtte- og låneordninger der deler av lånet ettergis som tilskudd ved gjennomført enkelttiltak med høy energistandard i eneboliger og flerbolighus. Kommisjonen foreslår at det opprettes en prøveordning der håndverksbedriftene kan få støtte til å bistå kundene med energieffektiviseringstiltak, slik at håndverksbedriftene får økte insentiver til å selge inn energieffektive løsninger til huseierne.

– Det er realistisk med en energieffektivisering i størrelsesorden 15-20 TWh innen 2030 sammenlignet med energibruken i 2015, konkluderer Energikommisjonen.

Vil vurdere tiltak etter høring

– Energikommisjonen er tydelig på at mer kraft, mer nett og mer effektiv energibruk er løsningen på de langsiktige utfordringene vi står overfor i norsk kraftforsyning. Dette er en situasjonsforståelse som regjeringen deler, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

– Vi vil nå jobbe raskt for å vurdere tiltakene kommisjonen har foreslått. Vi er allerede godt i gang med flere av de disse tiltakene, både når det gjelder forsyningssikkerhet og bedre lokal forankring av vindkraft på land, sier Aasland. (Foto: Skjermdump)

Olje- og energidepartementet vil nå sende Energikommisjonens rapport på offentlig høring. Høringsfristen er 2. mai 2023: Offentlig høring av NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere.

En kommentar til “Energikommisjonen: – Vi må spare 20 TWh i bygg raskt

  1. Nå har jeg sagt si 2014 at Nivå 1 burde fått opp mot 1 million i støtte til oppgradering av bygningskroppen og Nivå 2 opp mot enn halv million. Nivå 3 burde alle fått så lenge de har byttet vinduer osv.

    Gi folk støtte så det monner, hvorfor trenger politikerne en rapport på absolutt alt?
    Hvorfor kan ikke politikerne faktisk lytte til oss ute i felten?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *