PILOT: Låven på Nedre Sem er det første sirkulære byggeprosjektet Asker kommune gjennomfører. Låven har forfalt over lengre tid, men skal nå restaureres til å huse både et kommunalt arbeidssenter og boliger for personer med funksjonsnedsettelser, forteller Bente Støa og Alf Kaare Stokker. (Foto: Elin Eike Worren, Asker kommune)

Byggestart for Askers første sirkulære byggeprosjekt

Låven på Nedre Sem gård er det første sirkulære byggeprosjektet Asker kommune gjennomfører i samarbeid med Veidekke og EU.

Blant over 100 søkere, ble Asker valgt ut som én av 12 byer/tettsteder til å være pilot i Circular Cities and Regions Initiative (CCRI). Prosjektet er en del av EUs nye European Circular Economy Action Plan som skal støtte Europas grønne omstilling ved å fremme sirkulærøkonomi.  

Det er Veidekke som skal demontere det eksisterende bygget i løpet av denne vinteren med påfølgende byggestart. Nybygget planlegges ferdigstilt i løpet av første kvartal 2024. Kontrakten er en totalentreprise i samspill verdt 104 millioner kroner ekskl. mva, skriver Veidekke.

Første sirkulære byggeprosjekt

– Vi er veldig stolte over at vi ble valgt ut. Asker har lenge hatt fokus på sirkulærøkonomi, og vi er glade for at EU ser at vi har høye ambisjoner. Vi har flere sirkulære prosjekter og initiativ i Asker, som vi håper andre land i Europa kan lære av, sier prosjektleder Bente Støa.  

De andre pilotene i CCRI, er fra Italia, Spania, Belgia, Sverige, Portugal, Finland, Tyskland, Slovenia og Frankrike. I tillegg er det også 25 europeiske «følgebyer» med, og blant disse er både Bergen og Møre og Romsdal fylke. 

Låven på Nedre Sem gård skal tas ned bit for bit. Så skal den gjenoppbygges ved bruk av eksisterende tremateriell, tegl og steinmur. (Illustrasjon: Ola Roald Arkitekter)

Støa understreker at Asker kommune har en vei å gå når det kommer til sirkulære bygg.  

– Her håper vi at vi kan lære av de andre, sier hun.  

Låven på Nedre Sem er det første sirkulære byggeprosjektet Asker kommune gjennomfører.

– Ombruk av byggematerialer er komplisert og ikke noe én aktør kan løse alene. Robuste systemer for kartlegging av materialer, logistikk, dokumentasjon av kvalitet og kjøp og salg må på plass. Vi vil samarbeide med andre aktører som jobber med ombruk i byggebransjen – og er i dialog med blant andre Grønn Byggallianse og Sirkulær ressurssentral. Vi har også FutureBuilt med på laget, noe som er en trygghet, sier Støa. 

Låven = læringsarena

– Robuste systemer er det vi vil skal bli resultatet av denne piloten. Vi ønsker oss blant annet digitale systemer for kartlegging, registrering og kategorisering av ombruksmateriell, i tillegg til kjøp og salg: Et slags finn.no for byggematerialer. Vi vil også se etter den beste praksismodellen for logistikk og mellomlagring. Gode systemer må på plass for å forenkle prosessene rundt ombruk – og dermed gjøre det mer lønnsomt, sier Støa.  

Det er flere aktører i Norge som ser på lignende problemstillinger, og Støa håper EU kan hjelpe til med å samle trådene og ta dem ett skritt videre. 

Nedre Sem Gård ligger ved Semsvannet i Asker og huser i dag et kommunalt arbeidssenter. Låvebygningen har forfalt over mange år, og demonteres helt før nytt bygg reises med gjenbruk av de gamle materialene. Det nye bygget vil inneholde arbeidssenter med snekkerverksted over to etasjer, storkjøkken, egen gårdsbutikk og omsorgsboliger. Ny bygningsmasse blir på om lag 2.000 m2, med likt uttrykk som den opprinnelige enhetslåven fra rundt 1890. (Foto: Fra 2018, Asker kommune)

Alf Kaare Stokker er prosjektleder for låven på Nedre Sem.  

– Denne skal være en læringsarena der vi kan se på hva som fungerer og hva som virker mindre bra. Låven har stått og forfalt over lengre tid, men skal nå restaureres til å huse både et kommunalt arbeidssenter og boliger for personer med funksjonsnedsettelser, sier Stokker.   

Restaureringen skal skje i tråd med FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg.  

– Låven skal først tas ned bit for bit. Så skal den gjenoppbygges ved bruk av eksisterende tremateriell, tegl og steinmur. Låven skal oppnå nær nullenergistandard, byggeplassen skal være utslippsfri – og vi skal benytte FutureBuilts kriterier for plastbruk i bygg, sier Stokker. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *