Deler av låven har rast sammen og bygget har ligget som en uutnyttet ressurs i et attraktivt friluftsområde. Slik er det med mange låver i Norge i dag. (Foto: Fra 2018, Asker kommune)

Sliten låve blir sirkulært FutureBuilt-prosjekt

Eldre landbruksbygg er en ressurs som ikke utnyttes. Nå skal den gamle låven på Nedre Sem gård i Asker rehabiliteres og bli et forbildeprosjekt som håndverkere og huseiere kan lære av.

Like ved idylliske Semsvannet, nord i Asker, på Nedre Sem gård ligger Askers første enhetslåve. Gården eies av Asker kommune, og hovedhuset og sidebygningen er i dag tilholdssted for et kommunalt arbeidssenter og døgnbemannet botilbud for unge voksne, skriver Future Built.

Bygg som ingen bruker lenger

Over flere år har låven på Nedre Sem gård forfalt. Deler av låven har rast sammen og bygget har ligget som en uutnyttet ressurs i et attraktivt friluftsområde. Slik er det med mange låver i Norge i dag. Men til tross for forfallet er låven på Nedre Sem vurdert å ha høy verneverdi. Låven er et viktig element i kulturlandskapet i Sem landskapsvernområde og en vesentlig del av gårdsanlegget.

(Foto: Fra 2018, Asker kommune)

Nå er Asker kommune i full gang med å planlegge en klimavennlig transformasjon av det som er en typisk norsk enhetslåve til et helt nytt bruksformål: Låven skal bli til et nytt kommunalt arbeidssenter og boliger for personer med funksjonsnedsettelse. Gjenoppbyggingen skal sørge for at låven forblir et viktig element på Nedre Sem, og byggefasen skal utføres med stor varsomhet for å ivareta landskapsvernområdet på best mulig måte.

Lite  prosjekt, mye innovasjon

I tråd med FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg skal den gamle låven demonteres og gjenoppbygges ved å utnytte eksisterende trematerialer, tegl og steinmur i nytt bygg og inventar. Som bærende konstruksjon planlegges det å bruke massivtre elementer.

I tillegg til å bli et sirkulært bygg skal den nye låven på Nedre Sem oppnå nær-null-energi standard gjennom en godt isolert bygningskropp, geotermiske energibrønner og solceller på tak. Byggeplassen skal være utslippsfri, og bygget skal være fritt for fossil plast. Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt, mener at prosjektet, størrelsen til tross, bugner av innovasjonselementer.

– Dette er jo ikke store bygget målt i kvadratmeter, men i innovasjonsvolum kan det måle seg med de største. Det mest iøynefallende vil være ombruk, oppsirkulering og integrering av materialene fra det gamle bygget i det nye, og låvetaket som skal bli kraftstasjon. Men vel så innovativt er det vi forhåpentligvis ikke kan se – ambisjonen om å designe et plastfritt bygg. Og så må vi fremheve hvordan prosjektet involverer brukerne av bygget gjennom redesign av trematerialer. Dette er sosial bærekraft i praksis.

Det kommunale arbeidssenteret som skal flytte inn i deler av bygget bistår prosjektet med redesign og ombruk av trematerialer til nytt interiør, samt i planlegging av uteområdene med hage, parseller og staudebed. I arbeidssenterets åpningstid planlegges det nemlig for cafédrift og gårdsutsalg med salg av egendyrket mat og blomster.

Skisse av låven etter rehabilitering. (Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur)

– Asker kommune vil gjennomføre prosjektet i en Samspillentreprise med vekt på ombruk av eksisterende materialer, utslippsfri byggeplass og flere andre miljømål. Dette sammen med tett samarbeid med brukerne, naboer og andre interessenter gjør at vi også ivaretar sosial bærekraft i prosjektet, forteller Alf Kaare Stokker, prosjektleder i Asker kommune.

Pilot i SirkTRE?

Prosjektet er i dialog om et samarbeid med SirkTRE, som er et program som skal sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri, for på den måten å løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet. SirkTRE har som mål å resirkulere omtrent alt brukt tre i nye produkter og byggeprosjekter innen 2030, og finansieres gjennom ordningen Grønn Plattform.

SirkLÅVE er et delprosjekt i SirkTRE som skal ta tak i norske låver. Kristine Nore, prosjektleder i SirkTRE er opptatt av at materialene skal få nytt liv.

– Vi har 10 000 låver som er tilpasset hest og kjerre i Norge. Det er flotte bygg, men lite anvendelige i dagens landbruk.  Utviklingen av landbruket bør ivareta kulturmiljøet. OMTRE jobber med å ivareta materialene. Aller helst ved å tilpasse bygget, men om nødvendig, ta bygget ned og sette opp igjen, samme sted eller et nytt sted. Materialene må få et nytt liv, avslutter Nore.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *