Husbanken vil ha utredet om økte priser har gjort det vanskeligere for folk å skaffe seg egen bolig.

Husbanken vil utrede tilpasninger til prisutviklingen

Husbanken legger 800.000 kroner i potten for å få utredet hvordan høyere byggekostnader og høyere priser på de fleste varer virker inn på folks mulighet til å eie egen bolig.

Rett før jul utlyser Husbanken en anbudskonkurranse om en utredning som skal belyse problemer for vanlige husstander med å skaffe seg egen bolig. Den skal også gi svar på hvilke endringer eller justeringer som «bør gjøres for å stimulere boligbygging, forebygge at mange rammes av høye boutgifter, og sikre at flere kan eie egen bolig og at leie fortsatt er et trygt alternativ».

Utredningen skal være ferdig midt i mai neste år, framgår det av en utlysning på doffin.no.

 

18.000 mindre i året

Bakteppet er de to siste års økning i alle priser og for materialer og byggekostnader. Statistisk sentralbyrå har beregnet at vanlige husholdninger har fått 18.000 kroner mindre å rutte med i år.

Husbanken mener dette reiser spørsmål om hvordan de økte kostnadene påvirker ulike gruppers boutgifter på den ene sida og hvordan de påvirker verdien av Husbankens økonomiske virkemidler på den andre sida.

 

Tredelt oppdrag

Formålet med utredningen er tredelt, heter det i anbudet:

  1. hvordan påvirkes tilgangen på boliger,
    2. hvordan påvirkes verdien av virkemidlene Husbanken forvalter: lån, tilskudd og bostøtte
    3. hvordan kan virkemidlene endres/justeres for å opprettholde sin verdi, bidra til måloppnåelse.

 

Erfaring med utredninger

I anbudet stilles det krav om at anbyder har erfaring og kompetanse fra tilsvarende oppdrag, at den kan legge fram en tydelig framdriftsplan, har tilstrekkelig kapasitet til oppdraget og sørger for en faglig kvalitetssikring.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *