ECO-platen har de samme egenskapene som en standard gipsplate. (Foto: Norgips)

ECO-gipsplater med lavere klimagassutslipp

Maxbo, Backe og Norgips samarbeider nå om å produsere, distribuere og ta i bruk den nye gipsplaten Norgips Standard ECO med 68 prosent lavere klimagassutslipp.

– Gjennom produksjon med 100% fornybar energi reduseres klimagassutslippene med 68 % på Norgips Standard ECO, sammenlignet med Norgips Standard. Det er ikke dårlig når man tenker på at en standard gipsplate har lavt CO2-fotavtrykk i utgangspunktet. Produktenes miljøpåvirkning er viktig, siden kravene til miljøsertifisering av bygg er økende. ECO-platene kan leveres med kjøretøy som går på biodrivstoff, noe som ytterligere bidrar til å få ned utslippene, forteller Mikael Blomgren, Marketing Manager i Norgips.

Produseres med fornybar energi

I produksjonen tørkes gipsen i ovner som varmes opp med gass. Blomgren forteller at ECO-platene er produsert med 100% fornybar LBG (Liquefied Bio Gas). Gipsen som Norgips bruker er et resirkulert produkt fra såkalt industrigips. I tillegg så brukes det 20 % lokal resirkulert gips i ECO-platen.

Samarbeidet mellom Backe, Maxbo og Norgips resulterer i et mye lavere CO2-avtrykk for ECO-platen. Platen har klimanøytral produksjon 
og oppnår 68 % reduksjon i klimautslipp. (Foto: Norgips)

Kartongen rundt gipsen er 100 % resirkulert. For å ytterligere redusere CO2-avtrykket, er platene produsert med strøm med opprinnelsesgaranti. Biogassen produseres fra fiskeoppdrett- og jordbruksavfall. I stedet for at avfallet råtner og slipper ut metangass i atmosfæren, så fanges den opp og foredles. Med dette får vi en klimaredusert plate, helt produsert med fornybar energi.

Samarbeid i hele verdikjeden

Tom Ivar Myhre er direktør for bærekraft-satsingen i Backe og forteller at Backe bevisst søker produkter og løsninger som reduserer negativ klimabelastning.

– For oss var det naturlig å starte dialog med Maxbo og Norgips, da gips i stor grad brukes i vår egen produksjon. Vår visjon er «sammen gjør vi en forskjell», og her har vi et produkt utviklet i fellesskap mellom produsent, leverandør, prosjektutvikler og entreprenør. Det er vesentlig at hele verdikjeden samarbeider for å skape endringer og betalingsvillighet for bærekraftige produkter i byggebransjen, sier Myhre.

Prosjektleder i Backe Prosjekt, Ingeborg Rønneberg, forteller at Backe med samarbeidspartnere fra Bertel O. Steen Eiendom og Ender Invest, ønsker å teste ut og benytte den nyskapende ECO-platen i prosjektet Smedens hage på Stabekk.

Smedens Hage er et prosjekt bestående av hele 157 nye boliger fordelt på 9 bygg. Det er en stor mengde gips som skal brukes, så miljøgevinsten er betydelig. (Illustrasjon: Bertel O. Steen Eiendom og Ender Invest)

– I dette prosjektet ser Backe også på bruken av Precut og tester et nytt program som skal optimalisere bruken av ferdig tilpassede stendere og gipsplater. Flere prosjekter i Backe har benyttet Precut. Vi ser helt klart at kombinasjonen av en mer miljøvennlig plate og Precut kan gi oss store gevinster – både knyttet til redusert klimabelastning, men også når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Ferdig tilpassede produkter gir oss redusert transport, mindre håndtering og redusert avfall. Derfor er det også en økonomisk gevinst å hente for de enkelte prosjektene, forteller Rønneberg

Ut på markedet

Fredrik Jacobsen er kategoridirektør for trelast og byggevarer hos Maxbo. –Det at vi, som en stor avtaker av produkter, etterspør mer bærekraftige produkter, er også med på å akselerere tempoet i utviklingen hos produsentene. Byggteknisk kvalitet på ECO-platen er akkurat som en standardplate.

– Det er miljøet, og dermed samfunnet som har nytte av denne platen, forteller Jacobsen. Vi skal markedsføre platen, men det blir i første omgang til våre proffkunder;

– Platen er allerede for salg og er tilbudt noen prosjekter blant våre kunder. Endring mot et mer bærekraftig samfunn er viktig for alle og ikke minst må vi, i kraft av å være en så stor aktør, være vårt ansvar bevisst, sier Jacobsen.

Et prøveprosjekt med transport av gipsplatene med biogass har pågått en god stund. Det har vært en suksess og satsningen skal eskaleres med opp til 10 biler 2023. Dette gjelder ikke bare ECO-platene, men også alle standard gipsplater. Målet er, fra første kvartal 2023, at 100 % av distribusjonsbehovet på det sentrale Østlandet dekkes med biler som går på biogass, uttaler Norgips.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *