Fra venstre: ABCHus: Dagfinn Lindberg, Andre Bakke, Rene Müller, Bygger’n Proff: Knut Erik Sundsvold, Morten Lillemork, Markus Berget To andre bilder av Dagfinn Lindberg og Markus Berget. (Foto: Bygger´n)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

ABChus velger Bygger’n

– Fremtidens byggeplasser samhandler i større grad med sine samarbeidspartnere, sier daglig leder Dagfinn Lindberg i ABChus, som nylig valgte Bygger’n som partner på sine prosjekter.

Etter en snart to år lang prosess falt valget ned på en av de mindre byggevareleverandørene i markedet, men ifølge Lindberg – en leverandør som har et tydelig budskap om hvordan man sammen skal lykkes i prosjekter.

– Vi må ha en større åpenhet i bransjen, vi må samhandle og vi må tørre å stille krav til hverandre, sier markedsdirektør Proff Markus Berget i Bygger´n.

Planlegging, logistikk og gjennomføring

Dagfinn Lindberg vektlegger at god logistikk, konkurransedyktige betingelser og et helhetlig apparat rundt ABChus sine prosjekter rundt om i landet, har vært avgjørende for denne avtalen. ABChus har en industriell tilnærming til boligbygging. Produksjon av elementer på fabrikk og montering av husene på byggeplass gir kort byggetid og minimert risiko for feil og skader.

Bygger’n og ABChus har frem til nå samarbeidet om leveranser til prosjekter i Bergen og i Trondheim. Nedslagsfeltet for den nye avtalen blir mye større og gjelder for alle underliggende og samarbeidende selskaper. Å utvikle hverandre, skape systemer som snakker sammen, og som i tillegg frigjør tid på byggevarehus og byggeplass til felles utvikling – er kanskje den viktigste kampen partene skal fronte sammen.

Dagfinn Lindberg og Markus Berget. (Foto: Bygger´n)

Bygger’n takker for tilliten og ser frem til å lykkes sammen.

– Vi har sammenfallende interesser på mange områder, men spesielt i det å bidra til standardisering, effektivisering og digitalisering, sier markedsdirektør Berget.

– Det er en fryd å jobbe sammen med en så strukturert kunde, sier Morten Lillemork som er kundeansvarlig for ABChus i Bygger’n.

Standardisering og forenkling

 Det ligger et stort potensial i å standardisere og forenkle prosesser, kommunikasjon og ikke minst et produktsortiment. En felles målsetning i avtaleperioden er å jobbe tett sammen med leverandører for å redusere antall ulike enkeltkomponenter man benytter i et prosjekt.

– Det finnes alt for mange tilnærmet like, men samtidig ulike produkter i markedet! Vi som produsent må ta vår del av ansvaret, men vi er og en del av løsningen. Å redusere sløsing, benytte preaksepterte løsninger, ha tilgang til kjente merkevarer og ikke minst jobbe for å kunne benytte størst mulig andel standardiserte produkter vil være bærebjelken i samarbeidet, sier innkjøpssjef i ABChus, Andre Bakke.

I forkant av avtalen har Bakke jobbet hardt for å få ned antall unike komponenter som skal benyttes i et ABChus. Sammen med teknisk avdeling, fagarbeidere, avtalepart og leverandører, starter nå jobben for å finne de best mulige løsningene i fremtidige prosjekter.

Felles mål

En av utfordringene bransjen i dag har, er at dagens byggevarehus på mange måter har lagt til rette for at man kan kaste samhandling og planlegging på sjøen. Breddfulle varelager, høy tilgjengelighet på produksjonskapasitet, logistikk og antall tilbydere gjør at man ikke belønnes som kunde for god planlegging.

Konkurransen er tøff, både mellom entreprenører, byggevarekjeder og produsenter. Dette er ikke bærekraftig i det lange eller korte løp. ABChus og Bygger’n skal sammen skape konkurransekraft for hverandre og for produsentene, ved å ha en integrert verdikjede – hvor forutsigbarhet skaper trygge arbeidsplasser, økt lønnsomhet og ikke minst mer fornøyde kunder. Sammen skal den beste handelsopplevelsen skapes.

– I fellesskap skal vi jobbe de neste 6 årene med å skape konkurransekraft for hverandre i et felles marked. ABChus har til nå hatt forholdsvis langvarige samarbeidsavtaler. Det tar tid å bli kjent, det tar tid å utvikle og sist, men ikke minst, det tar tid å evaluere, sier Dagfinn Lindberg i ABChus.

De første bestillingene for leveranser i uke 1 er allerede nå lagt inn i leveranseplanen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *