- Innleieforbudet er diskriminering av bedrifter uten tariffavtale, mener Bygghåndverk Norge. (Arkivfoto: Byggmesteren)

Totalforbudet mot innleie for bedrifter uten tariffavtale videreføres

– Små og mellomstore bedrifter i byggenæringen med egne fagarbeidere og lærlinger, settes nå i spill, advarer Bygghåndverk Norge som reagerer sterkt på Arbeids- og sosialkomiteens innstilling til Stortinget om innstramminger i innleie-regelverket.

Som forventet har flertallet i Arbeids- og sosialkomiteen nå innstilt på innstramminger av mulighetene for innleie til byggenæringen og stortingsflertallet vil vedta innstillingen neste uke, skriver Frank Ivar Andersen i Bygghåndverk Norge.

Les også: Bygghåndverk Norge på Stortingshøring om innleiereglene

Diskriminerer alle seriøse bedrifter uten tariffavtale

Dette til tross for vektige innsigelser gjennom regjeringens høringsrunde tidligere år og stortingskomiteens behandling nå i høst. Med åpne øyne går flertallet inn for innstramminger som i stor grad kunne vært unngått med forsterket tilsyn.

 

– Med åpne øyne går flertallet inn for innstramminger som i stor grad kunne vært unngått med forsterket tilsyn, sier Frank Ivar Andersen, leder næringspolitikk og arbeidsliv i Bygghåndverk Norge. (Foto: Byggmesterforbundet)

Ytterligere videreføres den diskriminering som bedrifter uten tariffavtale allerede ble påført med virkning fra 2019. Det er fullt forståelig at både NHO og Byggenæringens Landsforening (BNL) reagerer på innføring av totalforbud mot innleie i Osloregionen. Samtidig vekker det forundring da de i 2018 anbefalte Stortinget at kun bedrifter tilsluttet landsomfattende tariffavtale kunne gis anledning til innleie fra bemanningsselskaper.

Dette forsterkes av at BNL nå i 2022 hadde som hovedkrav at allerede innførte innstramminger, må gis anledning til å virke over lengre tid, før man ytterligere strammer til regelverket. Til tross for advarsler er dette hensyntatt i komiteinnstillingen, ikke bare av flertallet, men også av det største opposisjonspartiet Høyre.

Tariffavtale gir eksklusiv rett til innleie

Bygghåndverk Norge vil understreke betydningen av et organisert arbeidsliv, men tariffkoblingen har helt siden det ble åpnet for innleie fra bemanningsbransjen, vist seg å ikke ha betydning for å redusere omfanget. I likhet med forslaget fra regjeringen Solberg i 2018, viser lovforslaget fra Støre-regjeringen til mye innleie hos store aktører på større byggeplasser. Det fremstår som et paradoks at de fleste av disse bedriftene har tarifftilknytning.

Den ytterligere innstramming som nå vedtas vil kun medføre at ledelsen hos de aktører som har forestått betydelig innleie med fagforeningens godkjennelse, permanent får videreført sin eksklusive rett til innleie. Dette med et tidsbegrenset unntak for Oslo-regionen.

Til tross for innspill i høringsrunden, vil Stortinget nå videreføre denne konkurransevridningen. Ikke fordi bedriftene er mer seriøse og ikke leier inn fra bemanningsbransjen, men fordi de er tilsluttet en landsomfattende tariffavtale og har avtalt bruk av innleie med sin klubbtillitsvalgt.

Bygghåndverk Norge har som grunnleggende prinsipp å arbeide for retten til fri næringsutøvelse for seriøse og lovlydige bedrifter. Tilbakemeldingene fra mange av bedriftene etter de innstrammingene som ble innført allerede i 2019, er at de har måttet avstå fra å delta i konkurranser. Det burde være åpenbart for alle som arbeider for fri, seriøs og helt lovlig næringsutøvelse at en slik bestemmelse ikke trenger å virke over lengre tid før man ser skadevirkningene.

Bygghåndverk Norge støtter intensjonen om et seriøst arbeidsliv og har både overfor regjering og storting kommet med alternative forslag. Dessverre er prestisje, og tro på at man med lov kan gripe inn i organisasjonenes eget ansvar for å sikre oppslutning om partsamarbeidet, viktigere enn næringsfrihet innenfor seriøse og lovlige rammer.

Små og mellomstore bedrifter i byggenæringen rundt om i hele landet med egne fagarbeidere og lærlinger, settes nå i spill.

En kommentar til “Totalforbudet mot innleie for bedrifter uten tariffavtale videreføres

  1. Jo større og mer omfattende offentlige tilsyn som skal innføres, jo mer av fellesskapets penger går med til kontroll, bare for at det skal være nesten fritt fram for useriøse bedrifter, uten at jeg derved har sagt at det ikke finnes utarifferte bedrifter som er seriøse. Nå er det en gang slik at tariffbundne bedrifter med aktive tillitsvalgte som passer på at innleie i egen bedrift, foregår i samsvar med loven, i større grad passer seg selv uten ekstra tilsynskostnader for fellesskapet, enn i bedrifter uten tariffavtale og uten aktive tillitsvalgte. Jeg foretrekker å tilhøre en organisasjon med mange tariffbundne bedrifter (NHO/BNL), med forhandlingsstyrke, enn en organisasjon for bedrifter med tilsynelatende tariffvegring, og som helt har meldt seg ut av innflytelse og forhandlingsstyrke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *