Fullskalatest av stillas. Dette stillaset ble godkjent. (Foto: SINTEF)

Sertifisering av stillas bidrar til økt sikkerhet, men mange dropper det

Færre etterspør produktsertifisering av stillas, selv om det er lovpålagt.

Hittil i år har SINTEF bare utstedt 12 sertifikater for stillas, stiger og kantsikringsprodukter. I Sverige er det utstedt 33 produktsertifikat i henhold til den norske produsentforskriften. I 2016 var det 182 gyldige typegodkjenninger for stillas, stiger og kantsikringsprodukter etter den gamle ordningen, altså fire ganger så mange lovlige produkter sammenlignet med i dag.

– Noen av disse produktene har nok forsvunnet fra markedet, men også nye har kommet til. Det er derfor god grunn til å tro at et stort antall produkter mangler sertifikat, sier sertifiseringsleder Anne-Jorunn Enstad i SINTEF.

Ønsker flere stillastilsyn

I Norge har Arbeidstilsynet et særskilt ansvar for å påse at kravene som stilles til stillas følges av byggenæringens aktører.

– Det er viktig med tilstrekkelig tilsyn, og at brudd på forskriften får konsekvenser. For å bidra til økt sikkerhet, og for å sørge for likebehandling i markedet, etterlyser vi mer tilsyn fra Arbeidstilsynet på dette området, sier sertifiseringsleder Enstad.

SINTEF er akkreditert for produktsertifisering av stiger, stillas og kantsikringsprodukter etter produsentforskriften, og kan utføre nødvendig produkttesting. Også andre akkrediterte organ innen EØS kan utstede sertifikat etter kravene i forskriften. Da må man være klar over at det stilles særnorske krav til blant annet fullskalatesting og norsk språk.

Stillas, stiger og midlertidig utstyr for arbeid på tak og fasader er omfattet av produsentforskriftens kapittel 4, som krever produktsertifisering for at de kan selges eller leies ut på det norske markedet. Produktsertifisering erstattet typegodkjenning fra Arbeidstilsynet i 2016.

Trygghet i et kvalitetsmerke

Et produktsertifikat er en kvalitetsmerking fra en uavhengig tredjepart på at produktet oppfyller krav i produsentforskriften og relevante produktstandarder. Sertifikatet viser blant annet belastningsklasse, og at produktet er styrkeberegnet og har bestått testing. Det gir forutsigbarhet og trygghet til sluttbrukeren.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *