Produktet monteres til vinduskarmen før vinduet monteres i veggen og klebes til vindsperren i veggen etter at vinduet er satt inn. (Foto: Isola)

Membran for fuktsikring av bunnkarm

Isola FlexWrap 150W er en fleksibel butylmembran til forsegling og fuktsikring av vindusfugen mellom bunnkarm og sålbenkbeslaget.

Produktet benyttes når vinduet ligger i flukt med, eller er trukket innenfor vindsperren i veggen.

Tett og sikker forsegling

Ved inntrukket vindu kreves det i SINTEF’s anvisninger en membran mellom bunnkarm og sålbenkbeslaget. FlexWrap 150W ivaretar dette på en svært god måte ved at produktet kan strekkes og formes rundt hjørnene mellom bunnkarm og sidekarmer. Det oppnås dermed en tett og sikker forsegling mot inndrev av slagregn også i hjørnene ved bunnkarmen.

Løsningen leveres på rull med bredde 150 mm og lengde på 5,5m. I tillegg til at produktet har klebekant på oversiden er også beskyttelsespapiret for helklebing til sålbenken erstattet av en delt beskyttelsesfolie som tåler mer fukteksponering i byggeperioden. (Foto: Isola)

150W har samme oppbygning og egenskaper som øvrige FlexWrap produkter, men har i tillegg en selvklebende butylstripe på oversiden av membranen. Dette gjør at tilslutningen til vinduet blir vesentlig enklere enn hva det var med tidligere utgave som måtte brettes. Det betyr raskere montering og mindre fare for feilmontasje.

Produktet monteres til vinduskarmen før vinduet monteres i veggen og klebes til vindsperren i veggen etter at vinduet er satt inn.

FlexWrap 150W består av en kreppet Tyvek duk som er belagt med klebesterk og aldringsbestandig butyl på undersiden og en 30 mm stripe med butyl kleber på oversiden. Klebestoffet på undersiden er beskyttet av en delt beskyttelsesfolie som rives bort når membranen klebes til underlaget.

Membranen hefter svært godt til folier og faste underlag som treverk, gips- og trefiberplater, metall, mur- og betong mm. Den kreppede Tyvek duken gjør at produktet kan formes og tilpasses hjørnene mellom bunnkarmen og sidekarmene. Produktet leveres på rull, skriver leverandøren Optimera.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *