Lars Erik Vinje, Terje Bøe og Laila Gjerdsbakk i Spilka Building Solution mottok Nyskaperprisen 2022. (Foto: Spilka)

Nyskaperprisen til Spilka for fasadeløsning

Spilka vinner Årets Nyskaper 2022 for sin gjenbrukbare fasadeløsning som blant annet gir fasaden lenger levetid og fører til redusert materialbruk.

Det var en svært fornøyd Lars Erik Vinje som mottok prisen som ble delt ut på åpningsfesten til det nye Sundebygget på NTNUs Campus i Ålesund.

Les også: Spilka lanserer nytt festesystem for fasader

Garanti i 60 år

– Vi er både stolte og ydmyke over å ha mottatt prisen, smiler Vinje som er daglig leder i Spilka Building Solution.

– Det har vært en utrolig bra reise så langt, og siden lanseringen i fjor høst har det vært en helt fantastisk mottakelse i markedet. En del av årsaken er nok at kundene ser at Fixade er den klart mest bærekraftige fasadeløsningen. En stor del av utslippene i byggebransjen er knyttet til produksjon av byggevarer og kort levetid på produktene. På begge disse områdene er det store gevinster ved å velge vår fasadeløsning, avslutter Vinje.

– Fixade består av holdbare materialer som er konstruert for effektiv demontering, og både stålkomponentene og fasadeplatene kan enkelt brukes om igjen, forteller daglig leder Lars Erik Vinje i Spilka Building Solution. (Foto: Spilka)

I juryens begrunnelse stod blant annet følgende:

«Årets vinner av Nyskaperprisen er eit datterselskap av ei innovativ industribedrift med sterk forankring og lang historie i regionen. I utviklinga av nytt produkt for fasademarknaden, har dei lagt vekt på sirkulærøkonomi gjennom heile verdikjeda.  Dei er med på å oppfylle berekraftsmål nummer 9; Innovasjon og infrastruktur og nummer 12; Ansvarleg forbruk og produksjon.  

Når du våger å gi 60 års garanti på produkta du leverer, då må du ha tru på at det du leverer er kvalitet med lang levetid.  Og det er nettopp ein slik garanti Spilka Building Solution har på eit nyutvikla festesystem for fasadeplater.  

Fasadeløysinga er første steg, og  bedrifta har vidare planar om utvikling av nye produkt, som kan bidra til å oppfylle FNs berekraftsmål.»

Designet for ombruk

Fasadeløsningen Spilka har utviklet løser store klimautfordringer knyttet til fasader samtidig som den gir store miljøgevinster. I dag blir fasadeplater, eller ytterkledning om man vil, i all hovedsak festet med skruer i lekter av tre. Denne løsningen har mange utfordringer som råte, skader fra termiske bevegelser, materialsvinn og lang monteringstid.

Den innovative løsningen fra Spilka løser disse utfordringene, og i tillegg er den designet for ombruk, uten noen form for behandling eller prosessering.

Festesystemet i Fixade består av korrosjonsbestandige stålkomponenter, som er produsert av resirkulert stål. (Foto: Spilka)

Systemet åpner for store rasjonaliseringer i bransjen, og den skrueløse monteringen gjør at fasadeplatene unngår å bli skadet av termiske bevegelser. Fasadeplatene kan enkelt demonteres og gjenbrukes. Dette er i tråd med målet om at fremtidens bygg skal kunne demonteres, gjenbrukes og ikke rives.

Utviklingsprosjektet ble kjørt gjennom Spilka Industri, før Spilka Building Solution ble etablert som eget selskap i 2021. Selskapene er likevel tett knyttet sammen, og det er Spilka Industri som produserer komponentene til systemet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.