(Illustrasjonsfoto: Dreamstime)

Mange misforstår reglene om hovedferieperioden

Ansatte har krav på ferie i hovedferieperioden, men det betyr ikke at ferien må legges til skoleferien.

For hovedferieperioden strekker seg fra 1. juni til 30. september og det er innenfor denne perioden ansatte har krav på tre ukers sammenhengende ferie.

– Det innebærer at arbeidsgiver kan legge ferie til hovedferieperioden uten at det faller sammen med skoleferien. Når det er sagt, anbefaler vi at arbeidsgiver og arbeidstaker snakker sammen og finner en løsning som passer for begge parter, sier juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh i Simployer i en pressemelding.

Tre uker sammenhengende

– Selv om ansatte kan kreve minst tre uker ferie lagt til hovedferieperioden, kan ferien legges til andre tider av året dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om det, understreker Singh.

– Arbeidsgiver trenger heller ikke ta initiativ til å legge ferie til hovedferieperioden, dersom den ansatte ikke har stilt krav om det. Husk bare på at det ikke er satt noen frist for når dette kravet senest må fremmes, så vi legger til grunn at det kan komme helt frem til tre uker før 30. september, sier Simployers jurist.

Kravet om sammenhengende ferie kan den ansatte fremme enten skriftlig eller muntlig.

 

Kan legge hele ferien til sommeren

– Det er arbeidsgiver som fastsetter tiden for ferie etter å ha drøftet med den ansatte, og som kan legge ferien der det passer best. Det betyr at det er fullt mulig å legge all ferie til sommeren, dersom det er ønskelig. Den ansatte kan imidlertid kreve at også resten av den lovbestemte ferien på én uke og én dag skal avvikles i sammenheng.

Når det gjelder den avtalefestede ferien de fleste arbeidstakere har krav på, kan det være regulert gjennom avtalen hvordan den skal tas ut.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.