Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik i samtale med Per Jæger og kona Bjørg.

Per Jæger takket av med 30 taler

En statsråd, landsforenings- og bransjeforeningsledere, boligbyggere og kolleger sto formelig i kø for å holde avskjedstaler for Per Jæger tirsdag.

Per Jæger har lenge vært ensbetydende med Boligprodusentenes Forening som han har ledet helt fra foreningen ble stiftet. Tirsdag ble han hyllet i en avskjedsmottakelse med omtrent 100 bransjefolk til stede.

Han ble rost for intens arbeidsinnsats, grundighet, faglig dyktighet og utholdenhet gjennom de over 30 år som han har ledet bransjeforeningen og dens forløpere.

Helt som ventet, tok han en avsluttende replikk, og helt typisk for ham, så vidt vi kunne forstå flere talere, ville han ikke ta æren for det foreningen har oppnådd. Han roste i stedet ansatte som «flotte medarbeidere som har sterke meninger og står for dem».

 

Ansatte på rekke og rad takker Per Jæger for å ha vært en god sjef som alltid har gitt dem sin fulle tillit: Lars Jacob Hiim, Tommy Helgerud, Lars Myhre, Morten Meyer, Christine Willums og Marita Grande.

Søker konsensus

I sluttreplikken understreket Jæger at enighet – konsensus – har vært et mål han ofte har arbeidet for. Han likte dårlig den splittelsen som er oppstått idet Byggmesterforbundet og nå Malermestrene er gått ut av BNL: – Man må man ha konsensus i en forening og at Byggenæringens Landsforening ikke har klart å oppnå det, må det gjøres noe med. Medbestemmelse er en nøkkel, og Byggmesterforbundet må tilbake i landsforeningen! appellerte han.

Møtte ham med ærefrykt

I de mange talene under mottakelsen ble Jæger framhevet som en lobbyist kjent for å stå på for bransjens saker.

Etterfølgeren hans, Lars Jacob Hiim, kjente ham fra sin tid som statssekretær. Han sa Per Jæger var regnet som en ivrig lobbyist de møtte med ærefrykt, en sterk pådriver som er opptatt av å finne løsninger.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (sp) så ham på en annen måte: Som en god rådgiver som kunne gi velmente push om det ikke så ut til å skje noe. Han berømmet Jæger spesielt for samarbeidet de hadde hatt akkurat idet pandemien brøt løs. ­– Jæger bidro til at vi var bedre rustet til det som kom, mente han.

 

Klem fra gutta i Skurlaget

Jæger ble også berømmet for innsatsen han la ned da royalsaken brøt ut på slutten av 2020. – Vi er ennå ikke i mål, men vi hadde ikke vært der vi er i dag uten innsatsen fra Per Jæger og Boligprodusentene, sa daglig leder Berit Nordseth Moen i i Alvdal Skurlag, en av de royalprodusentene.

Hun sa det hadde vært et unikt samarbeid mellom produsenter og Boligprodusentene som representanter for kundene og fortalte om en rekke «intense teamsmøter» før hun avsluttet med å gi hovedpersonen en «klem fra gutta i Skurlaget».

Benth Eik overrekker en innrammet sølvhammer som bevis for at Jæger er årets medarbeider i OBOS Block Watne.

Medlemskap og utmerkelse

Blant de mange hilsenene var det kanskje to som varmet hovedpersonen mer enn andre.

– I alle år jeg har kjent Per Jæger, har han oppfordret meg til å melde OBOS inn i foreningen, og nå gjør vi det som en takk for hans mangeårige innsats, sa OBOS-sjef Daniel Siraj.

Nyvalgt styreleder i Boligprodusentene, Benth Eik i OBOS Block Watne, roste også Jæger for at han hadde «stått løpet ut på en forbilledlig måte» og utnevnte ham til årets medarbeider i OBOS Block Watne ­– en utmerkelse ingen andre enn ansatte tidligere har fått!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.