Forsøket kan gjøre det enklere å avdekke useriøse virksomheter. (Illustrasjonsfoto: A-krimsenteret i Nordland)

Vellykket pilot om deling av seriøsitetsopplysninger

Kan økt deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger forebygge arbeidslivskriminalitet og hjelpe forbrukere? Ja, mener Brønnøysundsregistrene og Skatteetaten, som nylig gjennomførte en pilot på deling av seriøsitetsinformasjon.

Stortinget vedtok i fjor sommer en hjemmel i forvaltningsloven som åpnet for å gi forvaltningsorganer større adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger med hverandre og private aktører.

Daværende Justis- og beredskapsminister, Monica Mæland uttalte dengang at nye regler om informasjonsdeling vil styrke mulighetene for å komme arbeidslivskriminalitet til livs.

Hjelp for forbrukere

Nå har Skatteetaten og Brønnøysundsregistrene, sammen med StartBANK og Mittanbud, gjennomført en pilot der de har sett på hvordan man kan bruke såkalte seriøsitetsopplysninger i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Dette er opplysninger som underbygger om en virksomhet driver innenfor gjeldende normer og regelverk.

– Folk flest vil gjøre rett. Å dele slike opplysninger hjelper forbrukere til raskere å kunne undersøke virksomhetene og velge de seriøse og trygge aktørene. Det gjør det også enklere for tilbydere å vise at de følger samfunnets krav og dermed bidrar til like konkurransevilkår, sier Torstein Hoem, divisjonsdirektør for divisjon informasjonsforvaltning i Skatteetaten.

I piloten har Skatteetaten blant annet delt opplysninger om skatter og avgifter som ikke er betalt innen forfall, som for eksempel restskatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Hoem mener piloten bekrefter at det er behov for å jobbe videre med regelverket, og håper nå at prosjektet kan gå fra pilot til fullskala drift.

– Denne løsningen er et eksempel på at informasjon som allerede finnes kan deles og skape verdi på flere områder. Det ønsker vi å bidra til så raskt som mulig, sier Hoem.

– Deling av data gjør det enklere å avdekke og luke ut useriøse virksomheter

Formidlingstjenesten Mittanbud er en av aktørene som fikk tilgang på data fra Skatteetaten og Brønnøysundsregistrene. De fikk i oppdrag å se på hvordan man kan sammenstille og bruke opplysningene som blir delt for å hjelpe forbrukere til å velge seriøse tilbydere.

Administrerende direktør i selskapet, Håvard Bungum, opplever at piloten bekrefter at deling av seriøsitetsopplysninger er et effektivt virkemiddel i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

– Deling av data er helt sentralt hvis vi skal komme arbeidslivskriminalitet til livs. Piloten har også bekreftet dette. Ved å tilgjengeliggjøre oppdaterte seriøsitetsopplysninger får vi et nytt verktøy i kampen mot de kriminelle, sier Bungum.

Han synes også det var gledelig å se hvordan virksomhetene som deltok i piloten reagerte.

– De fleste virksomheter driver seriøst og er positive til initiativ som kan bidra til å avdekke arbeidslivskriminalitet. Min opplevelse er at bransjen generelt ønsker mer åpenhet, sier Bungum.

Samarbeid mellom offentlig og privat sektor

Han tror imidlertid ikke deling av data alene vil løse alle problemer og mener det er helt avgjørende at aktører som får tilgang på seriøsitetsopplysninger, klarer å formidle og oversette dataene til forbrukerne på en forståelig måte.

– Vi kan ikke forvente at mannen i gata skal forstå hva opplysninger fra MVA-registeret, informasjon om restanser, arbeidsgiveravgift, eller oppdragsregisteret betyr. Vi som får tilgang på dataen må klare å oversette dette på en forståelig måte, slik at det blir enkelt for forbrukerne å velge seriøse virksomheter, sier Bungum.

Brønnøysundregistrene har i piloten delt seriøsitetsopplysninger med både StartBANK og Mittanbud, og trekker frem nettopp samarbeidet på tvers av offentlige etater og private aktører som viktig for at deling av seriøsitetsopplysninger skal fungere.

– Skal vi klare å møte sluttbrukerne på en god måte er vi nødt til å samarbeide på tvers av det offentlige og private. Det er ikke nok i seg selv at det offentlige tilgjengeliggjør data. Vi må også sørge for at den tilgjengeliggjøres og blir forstått av sluttbrukerne, og her har samarbeidet med StartBANK og Mittanbud vært nyttig, sier David Norheim, avdelingsdirektør Forretningsutvikling i Brønnøysundregistrene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.