MODUL PÅ HJUL: Slik kan bad og soverom fraktes til personer som bor i hus som ikke er tilrettelagt for alderdom eller funksjonshemminger. (Foto: Husbanken)

Kommunen vil teste flyttbare moduler med bad og soverom

Kongsvinger kommune ønsker å teste ut moduler med bad og soverom som kan kobles på eksisterende boliger. Modulene åpner for at flere kan klare seg hjemme lenger når helsa begynner å skrante.

Kommunen skal se på muligheter for å få med flere instanser på laget for å produsere en prototype, sier Husbanken som støtter prosjektet «Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene» der Kongsvinger deltar.

Les også: Store spørsmål om mikrohus (+)

Bad og soverom

– Vi ser for oss å bygge moduler med bad og soverom som midlertidig kan tilpasses eksisterende bolig slik at beboeren får alt på ett plan. Etterpå kan de flyttes til en annen bolig, forteller rådgiver i Kongsvinger kommune, Else-Marit Sætaberget.

– Mikrohus Kan brukes som utgangspunkt for de flyttbare modulene, sier rådgiver i Kongsvinger kommune, Else-Marit Sætaberget. (Foto: Husbanken)

Svært mange hus er bygd med bad og soverom i andre etasje. Dette skaper problemer for eldre som begynner å bli dårlige til beins. Når de ikke kommer seg opp trappa til badet og soverommet lenger, blir det umulig å bo i boligen. Kanskje må de ha mer hjelp fra hjemmetjenesten, eller flytte i omsorgsbolig eller sykehjem lenge før tida.

– En modul med bad og soverom, vil møte behovet hos de fleste eldre innbyggere som trenger tilpasninger av eksisterende bolig, fortsetter Sætaberget.

En aktør som produserer romeffektive og flyttbare mikrohus har meldt interesse for å delta i et innovasjonsprosjekt.

– Ordinære mikrohus inneholder alle boligens funksjoner, så en modul med bare bad og soverom kan bli billigere å produsere, understreker Sætaberget.

Når ombygging blir for dyrt

Å koble en slik modul på en eksisterende bolig kan være særlig gunstig der varig tilrettelegging av boligen ikke er ønskelig. I mange tilfeller vil det koste mer enn det smaker å bygge om boligen slik at alle boligens funksjoner ligger på samme flate som inngangspartiet. Det er ikke sikkert at tilrettelegginga vil føre til at boligen øker tilsvarende i verdi.

– Særlig aktuelt er dette for boliger som ligger et sted hvor det er lite tenkelig at andre vil bo etter at nåværende beboer flytter eller går bort, sier Sætaberget.

Dette vil være å anse som varig tilrettelegging for den enkelte. Men den er kortvarig for kommunen.

Basert på forskning

Ingen bolig og ingen tomt er lik. Men tanken er at modulene med enkle grep skal kunne tilpasses ulike grunnforhold og boligenes adkomst.

Ideen kom under en temadag i Kongsvinger i oktober 2020. Den bygger videre på rapporten Et godt bad forlenger livet (i egen bolig) skrevet av Vista Analyse og Agenda Kaupang i 2018. Rapporten konkluderer med at fysiske hindre og mangler i private boliger kan ha betydning for ressursbruken i helse- og omsorgssektoren.

«Vi finner at de viktigste fysiske hindrene er på badet, og at sentrale funksjoner i boligen er fordelt over flere plan. Dette er samtidig hindre som ofte kan være krevende og kostbare å utbedre (…)» heter det i rapportens sammendrag.

MODUL PÅ HJUL: Slik kan bad og soverom fraktes til personer som bor i hus som ikke er tilrettelagt for alderdom eller funksjonshemminger. (Foto: Husbanken)

Vil lage prototype

Men så langt har Kongsberg kommune verken fått på plass en endelig prosjektbeskrivelse eller finansiering til å lage en prototype.

– Aktører som vil bidra må gjerne ta kontakt. Vi har tro på at slike rimelige moduler kan løse mange og store boligutfordringer i distriktskommuner rundt om i landet, sier rådgiveren.

Om prosjektet gjennomføres og finansiering kommer på plass ser hun for seg å velge to eksisterende boliger med ulike grunnforhold, og utvikle en prototype på universelt utforma flyttbar modul som kan passe på begge steder. Velferds- og mestringsteknologi planlegges inn fra starten.

I neste omgang ønsker prosjektet å lage en plan for fremtidig finansiering av modulene, for hvem som skal eie dem og hvordan de skal forvaltes.

– Så langt tenker vi at modulene kan eies enten av kommunen, boligbyggelaget eller privat utbygger, og at de leies av den enkelte boligeier ved behov. Gjenbruk vil sikre at dette både vil være kostnadseffektivt og miljøvennlig, forklarer den engasjerte rådgiveren.

Deltar i prosjekt

Kongsvinger kommune er en av 12 kommuner som deltar i prosjekt Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene som arrangeres av Husbanken og Distriktssenteret i perioden 2020-2022.

Å tilpasse og oppgradere eksisterende boliger vil, ifølge prosjektleder i Husbanken, Birger Jensen, være mest aktuelt i kommuner med spredt bebyggelse og lite nybygging. Og Husbanken kan bidra.

– En modul som inneholder et tilgjengelig bad, og som samtidig plasserer alle nødvendige boligfunksjoner på inngangsplanet, vil kunne finansieres med lån til oppgradering fra Husbanken, sier prosjektlederen.

Men først må altså prototypen lages og testes ut.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.