(Illustrasjonsfoto: Leca Norge)

Småhus skal fortsatt bygges med pipe

Regjeringen vil ikke fjerne kravet om at småhus må ha skorstein fra byggteknisk forskrift.

Endringer i byggeteknisk forskrift (TEK17) er ute på høring og et av forslagene går ut på å fjerne avsnittet i forskriftens § 14-4 som sier at boenheter i småhus skal oppføres med skorstein.

Nødvendig krav beholdes

Nå varsler kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram at dette forslaget ikke vil bli gjennomført.

− Det viktig at folk kan holde varmen hvis det skjer en naturkatastrofe eller annen stor hendelse. Ved å beholde kravet om pipe, legger vi til rette for at flere kan fyre med ved, sier Gram.

Begrepet småhus omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer.

Høringsforslaget Klimabaserte energikrav til bygg inneholder blant annet et forslag om å fjerne dagens krav i byggteknisk forskrift om at boenhet i småhus må ha skorstein.

Departementet går fortsatt gjennom høringen og innspillene til denne, men kan allerede nå si at skorsteinkravet består.

Forslaget er blitt kraftig kritisert av en rekke forbund og organisasjoner. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap har uttalt at en avvikling av kravet ville svekket beredskapen i boliger ved langvarige strømbrudd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *