En av hyttene som ble tegnet av Breili og byggesaksbehandlet av tidligere Tjøme kommune. (Foto: Tom Ravndal)

Arkitekt og byggesaksledere frikjent for grov korrupsjon

Arkitekt Rune Breili og to byggesaksledere i tidligere Tjøme kommune anket og vant i Agder lagmannsrett.

Agder lagmannsrett har avsagt dom i straffesaken mot en arkitekt og to byggesaksledere i tidligere Tjøme kommune.

Les også: Selv byggesakslederen på Tjøme må rive (+)

Kan ikke bevise skyld

Arkitekten og byggesakslederen som stod tiltalt for grov korrupsjon, er frifunnet for dette forholdet, mens begge byggesakslederne er nå domfelt for tjenestefeil, skriver Økokrim.

Retten har lagt til grunn at arkitekten har gitt vederlagsfrie tegnetjenester til den kommunale byggesakslederen, men at det ikke ut fra det strenge beviskravet i strafferetten kan utelukkes at tjenestene ble gitt byggesakslederen som privatperson. Arkitekten og byggesakslederen er på denne bakgrunn frifunnet for grov korrupsjon.

Grillhytta som byggesakslederen er pålagt å rive. (Foto: Færder kommune)

– Saken reiser viktige og til dels vanskelige spørsmål om forholdet mellom vennetjenester, habilitet og korrupsjon, og det har vært viktig å få saken belyst gjennom offentlig rettergang, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik ved Økokrim.

Dømt for tjenestefeil

Begge de tidligere byggesaksbehandlerne er nå domfelt for tjenestefeil fordi de behandlet en eller flere saker om byggetiltak i strandsonen i strid med reglene i plan- og bygningsloven.

– Vi vil nå gå igjennom lagmannsrettens dom og vurdere om det er grunnlag for anke til Høyesterett, sier Harbo-Lervik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.