Flere vil bo spredtbygd etter koronaen

Koronaen har gjort at det blir mer attraktivt å bo med større avstand mellom naboene, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tettstedene og byene her i landet vokser fortsatt, men de vokser saktere enn før. Under pandemien var tettstedsveksten uvanlig liten, samtidig var det uvanlig liten nedgang i folketallet utenfor tettstedene.

– Kanskje har korona gjort det litt mer attraktivt å bo steder der det er lengre mellom naboene? spør Even Høydahl i Statistisk sentralbyrå i en artikkel på ssb.no.

 

Det er bare utenfor tettstedene antall bosatte øker, mens det er nedgang i landet som helhet og i tettstedene.   av årlig (Grafiske framstilling: Statistisk sentralbyrå)

 

Over 82 prosent i tettstedene

Folk flest bor i tettsteder her i landet. Nå er det over 4,4 millioner nordmenn i tettsteder og byer. Det tilsvarer 82,4 prosent av befolkningen. Snaut 940 000 bor utenfor tettsteder.

De fleste tettstedene er små, nesten 600 av dem har færre enn 1 000 innbyggere. Bare seks har flere enn 100 000 innbyggere, viser statistikken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.