Storgata 62. (Foto: Monica Dahl, Troms og Finnmark fylkeskommune)

Riksantikvaren stoppet byggeprosjekt med midlertidig fredning

– Storgata 62 i Tromsø er truet av fasadeendring og riving av bakgårdsbygning, sier riksantikvar Hanna Geiran som nå har vedtatt midlertidig fredning for å sikre at viktige kulturminneverdier ikke går tapt.

Bygården og bakgårdsbygningen forteller viktig jødisk historie i Tromsø som gjorde det nødvendig å reagere raskt, skriver Riksantikvaren.

Sjeldent virkemiddel

En midlertidig fredning betyr at Riksantikvaren og fylkeskommunen utreder permanent fredning av bygningene. Dette tar vanligvis 6 måneder, og i denne perioden skal eiendommen behandles som fredet. Kulturminneloven gir anledning til midlertidig fredning, men det er svært sjeldent at Riksantikvaren bruker dette som et virkemiddel.

Tromsø kommune har gitt tillatelse til å rive bakgårdsbygningen i Storgata 62, samt at fasaden på bygningen mot gaten bygges om. Bygningene er vernet i kommunens egne planer, og fylkeskommunen frarådet den planlagte utbyggingen sterkt.

Viktig krigshistorie

– Jødisk historie skal være mer enn snublesteiner i gatene, sier Hanna Geiran, og derfor er det viktig å bevare den jødiske historien i Norge.

Riksantikvaren vet at bygningen i Storgata 62 og fasaden mot gaten er intakt slik den var da den jødiske familien Klein og klesbutikken J. Klein holdt til her. Det samme gjelder bakbygningen. Storgata 62 forteller derfor om både hverdagsliv og krigshistorie for jøder i Norge på 1930- og 40-tallet.

Storgata 62. (Foto: Mittet A/S, Nasjonalbiblioteket)

Bygningene er en viktig del av det gamle trehusmiljøet i Tromsø sentrum. Trusselen mot kulturminneverdiene gjelder særlig endring av den autentiske karakteren ved hovedbygningens fasader og total fjerning av bakbygningen sett opp mot jødisk historie i Tromsø og i Norge.

Som krigsminne er også hovedbygningen i Storgata 62 symboltung, fordi den skal ha blitt konfiskert etter deportasjonen av den jødiske familien som holdt til her. Deretter skal den ha blitt brukt som propagandabygning for nazismen med påført propagandatekst på gatefasaden.

– Vern av de nasjonale minoritetenes kulturminner og kulturmiljø er en særskilt satsing for oss, sier Hanna Geiran, og vi vil bidra til en representativ fredningsliste som vil bevare et utvalg kulturminner av geografisk, sosial, etnisk, næringsmessig og tidsmessig bredde. Riksantikvaren samarbeider nå med fylkeskommunene om kartlegging av jødisk kultur i norske byer, og Tromsø er et av stedene hvor slik kartlegging finner sted, sier Geiran.

Bygningen i Storgata 62 ble konfiskert av tyskerne under andre verdenskrig. Fasadene skal ha blitt påført propaganda for nazikultur. I Tromsø kommunes arkiv finnes en byggemeldingstegning fra 1942, hvor det i tegningen er påført fasaden et langt horisontalt bånd med propagandaskriften «Med Tyskland for et nytt Europa».

Etter krigen ble eiendommen tilbakeført til Mirjam Klein. Kleinfamilien og deres etterkommere var eiere av eiendommen helt frem til 2016.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.