Emma Arnheim er tømrerlærling i Oslo Entreprenørbedrift. (Foto: Tove Lauluten/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF)

Jenter bør også være med og bygge landet

To kommunale etater og Byggenæringens Landsforening er sammen om et prosjekt for å få flere kvinnelige fagarbeidere på norske byggeplasser.

Nå er det bare to prosent av fagarbeiderne som er kvinner. Derfor har Kultur- og idrettsbygg Oslo KF startet prosjektet for rekruttering, inkludering, og mangfold (PRIM) i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Byggenæringens Landsforening.

Les mer om PRIM

Utbygging av Tøyenbadet er et pilotprosjekt. Ett av virkemidlene i prosjektet er å stille krav til entreprenørene om rekruttering, mangfold og bruk av lærlinger. Et spesifikt krav er at kvinnelige fagarbeidere skal utføre minst 20 prosent av timene i prosjektet.

Jenter tas godt imot

På rekrutteringsprosjektets nettsider forteller jenter om sine erfaringer som lærlinger i mannsdominerte byggfag:

– Som jente blir jeg tatt godt imot på byggeplassene, og alle er ivrige etter å vise meg hvordan de ulike arbeidsoperasjonene skal gjøres, sier tømrerlærling Emma Arnheim i Oslo Entreprenørbedrift.

Hun har gått BYSK (bygg og anlegg med studiekompetanse) og følger et fireårig utdanningsløp med skole og læreplass.

Arnheim synes ikke hun trenger å være spesielt tykkhudet sammen med mannlige kolleger. Det handler om å lære seg humoren og svare med fleip til den som fleiper, sier hun til nettstedet.

Jenter bidrar til en positiv forskjell

Emma Arnheim håper hun kan være med og motivere andre jenter til å tørre å utforske yrkesfag som et reelt studiealternativ. Hun opplever at jenter flest kan for lite om mulighetene byggenæringen kan gi dem, og er avvisende i utgangspunktet fordi de er litt redde for å ende opp alene uten andre jenter rundt seg.

– Jeg mener det er riktig at jenter, som representerer halvparten av befolkningen, også er med og bygger landet. Jeg har opplevd selv at vi utgjør en positiv forskjell for miljøet, sier hun.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.