Tegneprogram koblet opp til TEK-sjekk Energi. (Foto: Graphisoft Norge)

Avvikler TEK-sjekk Energi

Energiberegningsprogrammet TEK-sjekk Energi vil ikke bli oppdatert og vedlikeholdt videre, og er derfor tatt ut av Byggforskserien, sier SINTEF.

TEK-sjekk Energi har blitt brukt til å kontrollberegne energibehov og inneklima i både nye og eksisterende boliger.

Avventer nytt regelverk

TEK-sjekk Energi har vist seg å være et krevende produkt både når det gjelder oppdatering av innhold iht. til regelverk og andre rammebetingelser samt teknologisk løsning. Programmet for å gjøre energiberegninger er utviklet i Excel og SINTEF har sett at dette verken dekker våre eller kundenes behov for applikasjoner og plug-ins i egne verktøy.

Samtidig ser man at rammebetingelsene knyttet til energiberegninger og krav til nye bygg endrer seg kontinuerlig slik at programmet krever hyppige oppdateringer.

SINTEF Community har foretatt en grundig vurdering av mulige løsninger og har kommet frem til at de ikke ser det formålstjenlig å oppdatere og videreutvikle TEK-sjekk Energi fra dagens plattform. SINTEF Community ønsker imidlertid å se på mulighetene for å få til et prosjekt med mål om å lage et verktøy som kan ta opp i seg det nye regelverket.

Lagt ned fra 1. juni

TEK-sjekk Energi ble fra 1. juni 2021 tatt ut av Byggforskserien Komplett, men for de som har tegnet abonnement frem til og med 31.05.2021 vil programmet være tilgjengelig på www.teksjekk.no inntil videre. Innlogging skjer med samme brukernavn og passord som for Byggforskserien. TEK-sjekk Energi i dagens versjon kan brukes på den nye nettsiden.

Nye abonnenter vil ikke ha tilgang til programmet etter 1. juni 2021.

SINTEF Community beklager ulempene dette måtte medføre for våre kunder, men håper på forståelse for beslutningen, heter det i pressemeldingen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.