- Det er flere forhold som har vært med på å presse opp prisene, sier Koksvik. (Foto: Virke)

– Byggevarehandelen driver ikke opp prisene

– Det blir feil å peke på byggevarehandelen som prisdrivende. Vi forholder oss til industrien, som har økt prisene betydelig det siste året, skriver direktør Aslaug Koksvik i Virke Byggevarehandel.

Den nye lederen i Byggmesterforbundet, Knut Strand Jacobsen, skriver i en kronikk at rekordhøye prisøkninger på trelast og andre byggevarer gjør hverdagen vanskelig for norske byggmestere og tømrerbedrifter.

Les også: Gresset dør mens kua spiser seg mett og Reduserer eksporten av trelast for å hjelpe hjemmemarkedet (+)

Alvorlig høyt prisnivå

Det som skjer i markedet nå, er noe Virke Byggevarehandel tar på alvor. Med priser fra produsentene på et unikt høyt nivå, samtidig med at praksisen med to årlige prisjusteringer (1. oktober og 1. april) ser ut til å bli erstattet av flere justeringer gjennom året, er dette noe vi følger med på.

Men hvis vi snur på det, har byggevarebransjen som helhet vært heldig stilt gjennom korona-året, med stor etterspørsel som en konsekvens av at forbrukerkunden har hatt færre alternativer å bruke pengene sine på. For proffmarkedet opplever vi situasjonen mer blandet og det er store regionale forskjeller.

Det er flere forhold som har vært med på å presse opp prisene. Og for å svare direkte på Knut Strand Jacobsens påstand, om at byggevarebransjen trenger å vise magemål, mener vi det blir feil å peke på byggevarehandelen som den som driver opp prisene.

Vi forholder oss til industrien, som har økt prisene betydelig det siste året. Konkurransen i markedet er stor, og det gir ikke byggevarehandelen rom for superprofitt.

Vil produsentene fremover forholde seg til to prisjusteringer pr år?

Trelastindustrien har ikke opptrådt eller kommunisert tydelig og forutsigbart, og det er det som har brakt resten av verdikjeden i store problemer. Dette gjør at resten av bransjen må revurdere bruken av fastprisavtaler. Vi bør i alle fall være bevisst på at vi da vil ta en betydelig risiko på allerede små marginer.

«Prisene er per definisjon «stive», og faller ikke like fort som de gikk opp. Det sørger verdikjedens aktører for, ved at man ikke setter priser ned før man blir tvunget til det». Dette kjenner ikke dagens handelaktører seg igjen i. Situasjonen vi nå erfarer er ekstraordinær.

Vi har tro på at markedet fungerer som det skal, og at situasjonen med vareknapphet på utvalgte varegrupper over tid normaliserer seg. Det er imidlertid vanskelig å vite når dette skjer. Fra aktører i leverandørindustrien har det kommet signaler om at det kan vare inn i 2022.

Treprodukter har blitt framsnakket de senere årene som bærekraftige og miljøriktige løsninger for bygging av små og større bygg. Med markeder som ikke klarer å levere på etterspørselen, frykter vi at trevarer kan ende med å prise seg ut som et materiale som blir satset på.

Derfor er det viktig at trevarebransjen som helhet snakker sammen for å finne gode løsninger som er til det beste for hele næringskjeden.

Knut frykter at gresset dør mens kua spiser seg mett – Virke Byggevarehandel mener kløverenga er stor nok til alle og kan samtidig gi gode vekstvilkår for både gress og ku.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *