Da Øystein Haugland tiltrådte som daglig leder i Byggmester Valde AS for et drøyt år siden, gikk han gjennom arbeidsrutiner og rapporteringssystemene. Han så et klart forbedringspotensial ved å ta i bruk digitale verktøy og valget falt på ProResult, Byggmesterforbundets anbefalte system.

– Supereffektivt alt-i-ett-system

– Vi er kjempefornøyd med Proresult-systemet, det brukes av alle våre 30 medarbeidere ute i felten, sier daglig leder Øystein Haugland.

– Systemet gir oss presis timeregistrering i sanntid og HMS-informasjon, så vi til enhver tid er ajour med hvordan vi ligger an i forhold til kalkyler og budsjett, sier den daglige lederen i Byggmester Valde AS i Bergen.

– Det har vært et kvantesprang for vår bedrift å ta i bruk Proresult. Frem til vi tok i bruk systemet, skjedde mye rapportering muntlig, med de feilkildene dette kunne medføre. Det var også mye informasjon på papir. Nå har vi et verktøy, som gir oversikt og eksakt innrapportering.

– For meg som daglig leder, er måten vi jobber administrativt på, som natt og dag, sammenlignet med tidligere. Vi har full kontroll med hvordan vi ligger an i forhold til budsjett og kalkyler. Systemet gir oss presise data, det er viktig for meg som daglig leder, oppsummerer Øystein Haugland.

Tradisjon og fornyelse

Siden oppstarten i 1966 har Byggmester Valde AS etablert seg som en institusjon i Bergensområdet, og selskapet kan vise til å ha vært involvert i en rekke prestisjetunge prosjekter gjennom årene.

– Vi er en lokalt forankret håndverksbedrift, som er preget av solide tradisjoner og vektlegging av kvalitet på alle ledd. Våre 30 medarbeidere inkluderer to byggmestre og 20 medarbeidere med svennebrev. Men vi tar også samfunnsansvar, og har til enhver tid 5-6 lærlinger for å sikre en kvalifisert rekruttering til bransjen, forteller Øystein Haugland.

– Mange av våre medarbeidere har lang fartstid i selskapet, det viser at vi har trivsel på arbeidsplassen og et godt arbeidsmiljø. Men vi har stort påtrykk av arbeid, og ønsker oss også nye medarbeidere. For øvrig er vi medlem i Byggmesterforbundet og forbundets lokalavdeling i Bergen, og vi er også tilsluttet NHO, legger han til.

Rask oppstart

Med mange godt voksne medarbeidere på laget, forventet Øystein Haugland, at det ville ta tid å ta i bruk Proresult-systemet. Det fordrer nemlig at alle medarbeidere bruker dette. Men det gikk overraskende greit, forteller han.

– Proresult-systemet krever at medarbeiderne ute i felten registrerer timer og forhåndsetablerte arbeidsarter via Proresult-mobilappen på sin mobiltelefon. Basen sjekker at dette er korrekt, godkjenner arbeidet og huker av OK, så går tallene i sanntid inn til administrasjonen, som kan følge med om, og når Bas godkjenner.

Bli bedre kjent med systemet på www.proresult.no

– Systemet gir også tilgang til å registrere HMS/KS-hendelser og avvik, noe som er viktig for vårt arbeid. Det ligger mange dokumenter i systemet, som tidligere var på papir. Så det å ta i bruk Proresult-systemet i alle ledd, krevde en omstilling i arbeidsrutiner, det var jeg klar over. Desto mer positivt var det å oppleve at vi var oppe og gikk etter bare noen uker, mens jeg opprinnelig hadde lagt opp til at vi måtte bruke et par måneder på å lære oss dette, smiler Øystein Haugland.

Slagkraftig medlemstilbud

– Proresult-systemet tilbys til alle i byggebransjen, men medlemmer i Byggmesterforbundet får rabatterte priser.

– Proresultløsningen er utviklet i henhold til bransjens behov, poengterer Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet.

– De fagansvarlige i Byggmesterforbundet bidrar med å utvikle innhold både i kalkulasjons- og HMS/KS-modulen, mens utviklerne hos Proresult AS har gjort en betydelig jobb med å programmere og legge til rette for at systemet nå fremstår komplett, forklarer Frank Ivar Andersen.

– Det er lagt vekt på å oppfylle kravene i regelverket gjennom rutiner og tilhørende sjekklister. Det betyr at bedriften kan ha en trygghet for at de har et styringssystem med HMS og KS i henhold til gjeldende regelverk og som oppdateres løpende, sier Andersen.

Lydhøre for våre ønsker

Når man innfører et nytt digitalt system, er support viktig, spesielt i oppstartfasen. Øystein Haugland roser support-teamet i Proresult.

– Vi har fått god opplæring og supporten har vært veldig bra. Men det jeg også har satt pris på, er at både Proresult og Byggmesterforbundet har vært lydhøre for våre ønsker om tilpasninger og utvikling av systemet. Så dette har vært en god prosess for oss, og vi har høstet en stor effektiviseringsgevinst.

Veien fremover

Byggmester Valde AS har nå integrert systemet i den daglige virksomheten. Neste steg er å utnytte kalkulasjonsmodulen, Kalk Online, fullt ut.

Daglig leder Øystein Haugland i Byggmester Valde AS.

– Vi har så vidt begynt å bruke kalkulasjonsmodulen, og erfaringene så langt er positive. Vi opplever nå at vi har tatt steget fullt ut i digitaliseringen av de administrative funksjonene i bedriften, uten at dette har gått på bekostning av våre sterke håndverksmessige tradisjoner. Tilbakemeldingen fra våre medarbeidere er også udelt positive, det er enkelt å bruke appen og foreta registreringer, oppsummerer daglig leder Øystein Haugland.

Dette er ProResult

Proresult er et fleksibelt, komplett «alt-i-ett» system, som bidrar til å effektivisere hverdagen. Systemet kan tilpasses bedriftens behov, med løsninger for timeregistrering, HMS/KS, kalkulasjon m.m, samt egen løsning for mannskapsregistrering og kjørebok.

Markedssjef Rolf Strømmen i Proresult AS.

– Gjennom avtalen med Byggmesterforbundet har vi fått tilknyttet oss en partner med høy kompetanse innen HMS/KS og byggenæringen generelt. Det har vært svært verdifullt i arbeidet med å gjøre vårt produkt enda mer komplett, sier markedssjef Rolf Strømmen i Proresult AS.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *