(Foto: ladefabrikken.no)

Nytt krav i TEK om ladeklare bygg

Nå blir det forskriftsfestet: Nye bygg og bygg som gjennomgår hovedombygging, må legges til rette for lading av elbil.

Forslaget til endring i TEK 17 var ute på høring i vinter, og nå er endringen i paragraf 8–8 vedtatt. Det kommer som et fjerde og femte ledd i paragrafen, og lyder som følger:

«Der det er stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven skal parkeringsplass klargjøres med føringsvei og plass for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg til elbil.»

 

 

Det gjøres unntak for hytter eller andre byggverk som ikke har kjøreatkomst eller som ikke er koblet til strømnettet.

Endringen innføres fra 1. juli i år.

 

Viktig infrastruktur

Hensikten er at nye eller ombygde bygninger blir klargjort for å kunne montere elektrisk anlegg for lading av elbiler uten å måtte gjøre konstruksjonsmessige tilpasninger ved senere montering av anlegget, forklarte Dibk i høringsbrevet.

Dyrere å installere etterpå

Mange nybygg leveres med ladeløsninger i dag, forteller, Per Øyvind Voie, næringspolitisk direktør i EFO (Elektroforeningen) i en pressemelding i under høringen for endringsforslaget.

– Store deler av markedet etterspør og leverer mulighet for lading av elbil i nye bygg. Likevel fungerer markedet dårlig, og flere bygg blir planlagt og bygget uten tanke på ladeløsninger. Det gjelder spesielt bolig- og næringsbygg som bygges og selges såkalt «nøkkelferdige». Der kommer kjøpere sent inn i prosessen, og ofte etter at slike valg er tatt. Det vil bli en stor ekstrakostnad for eiere og brukere i ettertid når føringsveier og ladeinfrastruktur skal etableres. For disse er forslaget veldig viktig, sier Voie.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *