Selskapet forbedret resultatet sitt med 14 prosent i fjor. (Foto: Byggmesteren)

Hunton i sterk vekst

Et solid ROT-marked kombinert med voksende interesse for Huntons trebaserte produkter og løsninger bidro til sterk vekst i hele Norden i 2020.

Selskapet opplevde en betydelig økende etterspørsel i 2020 og passerte 500 MNOK med god margin for første gang i historien.

Les også: Hunton er på hugget

Tror på videre vekst

Hunton-konsernet oppnådde totale driftsinntekter på 527 MNOK i 2020, som er en økning på 14% fra året før. Selskapets tre- og trefiberbaserte produkter utviklet seg positivt i alle de nordiske markedene og eksportandelen økte til over 31 %.

EBITDA-resultatet endte på solide 39 MNOK i 2020, en klar forbedring fra året før.

Hunton har investert mye i nye produkter og produksjonen. (Foto: Hunton)

Salget av Nativo Trefiberisolasjon utviklet seg meget positivt gjennom fjoråret, og med en fortsatt sterk vekst har produktet klart å etablere seg som et godt og fornybart alternativ til eksisterende isolasjonsprodukter i markedet.

– Det er med glede og stolthet jeg ser at den solide innsatsen organisasjonen har nedlagt de siste årene nå bærer frukter. Vi har oppnådd å etablere egen produksjon av trefiberisolasjon i Norge og ser at markedet er klart for kortreist og naturlig isolasjon. Alle våre kjerneprodukter opplever robust vekst, faktisk også tiltagende i 2021, sier administrerende direktør Arne Jebsen.

Direktør Arne Jebsen i Hunton. (Foto: C Kunøe, Byggmesteren)

Konsernresultatet ble også i 2020 negativt påvirket av igangkjøringen av den nye fabrikken, men gradvis økende produktivitet kombinert med flere skift i produksjonen gir rom for optimistiske forventninger de kommende årene. Markedsandelen innenfor isolasjonsmarkedet i Norden er fremdeles meget beskjeden, men gode tilbakemeldinger fra fornøyde kunder gir tro på vekst.

– Økende interesse etter kvalitetsprodukter basert på tre og trefiber og et akselererende fokus på reduksjon av CO2-utslipp i byggebransjen, gjør at fremtidsutsiktene for Huntons produkter er meget gode, sier Arne Jebsen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *