(Illustrasjonsfoto: Skatteetaten)

Tre nye muligheter for å tipse Økokrim

Først ut av Økokrims nye løsninger for tips var fiskerikriminalitet, og nå er mottakene for tips om innsidehandel og korrupsjon også klare.

– Vi ønsker med disse tipsløsningene å gjøre det enkelt og trygt for folk å si fra om mulige straffbare forhold, sier sjef for Økokrim, Pål K. Lønseth.

Les også: Arkitekt og byggesaksleder dømt for grov korrupsjon

Han er tydelig på at det skal være lav terskel for å si fra dersom man mistenker kriminalitet, og oppfordrer folk til å tørre å si fra:

– Gjennom tipsløsningen for fiskerikriminalitet erfarer vi at publikum har informasjon som det er viktig for Økokrim og politiet å være klar over. Det er ikke alle tipsene som handler om straffbare forhold, men informasjonen vi mottar gjør oss i stand til å se et tydeligere bilde av forholdene innen våre ansvarsområder, sier Lønseth.

Tipssidene finner du på Økokrims nettsider, eller direkte i lenkene under.

Korrupsjon

Korrupsjonsbegrepet i strafferetten forstås som det å bestikke, eller ta imot bestikkelser, i form av penger, gaver eller tjenester, i anledning utøvelse av stilling, verv eller oppdrag. Tilbud om bestikkelser rammes også.

I dagliglivet er ordet korrupsjon også sett brukt i situasjoner hvor det foreligger habilitetsbrudd, samrøre, dobbeltroller og tette bånd mellom partene. Mye kan imidlertid være kritikkverdig eller klanderverdig uten å være straffbart. For å rammes strafferettslig, må det være gitt, tilbudt eller mottatt en såkalt utilbørlig fordel, som ikke trenger å være et pengebeløp.

I Økokrims trusselvurdering pekes det blant annet på at norske kommuner er sårbare for korrupsjon og at korrupsjonsfaren særlig er til stede der privat sektor møter offentlig sektor.

https://tips.politiet.no/korrupsjon/

Innsidehandel

Innsidehandel er basert på innsideinformasjon. Innsideinformasjon er hemmelig (ikke offentlig kjent) informasjon – som man kan tjene penger på.

Det er flere vilkår i innsidebestemmelsen, men syretesten er om hendelsen/innsideinformasjonen er noe en fornuftig investor ville lagt vekt på ved sin investeringsbeslutning.

https://tips.politiet.no/innsidehandel/

Fiskerikriminaliet

Fiskerikriminalitet er ulike straffbare handlinger begått mot eller i fiskerinæringen. Det kan for eksempel være i forbindelse med fangst, landing, produksjon, transport, eksport eller salg av fisk og fiskeprodukter. Det kan også være i forbindelse med arbeidsforhold i næringen.

https://tips.politiet.no/fiskekrim

Tips oss

Økokrim ønsker tips. Er du i tvil om forholdet er alvorlig nok, send oss likevel tipset. Politiet kan vurdere om materialet er noe vi går videre med. Dette gjelder for alle tre tipsmottakene.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *