Styreleder Einar Johansen (t.v) i Byggmesterforbundet Oslo og Akershus leder generalforsamlingen med daglig leder Harald Hansen. (Foto: Skjermdump)

Skal feire 175 år som Byggmesterforbundet Region Øst

Hedmark fusjoneres med Byggmesterforbundet Oslo og Akershus. Det nye forbundet lanserer snart en ny anbudsportal for mestere og vil feire sitt 175-års jubileum på et stort arrangement i sommer.

Generalforsamlingen til byggmestrene i hovedstaden og Akershus (BFOA) ble avholdt digitalt med godt oppmøte.

Taklet 2020 godt

Ved utgangen av 2020 hadde BFOA 225 medlemmer, hvorav 196 bedriftsmedlemmer, 34 personlige og 10 passive. Det var 20 innmeldinger og 11 utmeldinger i 2020. Det er positiv tilvekst av nye medlemmer og flere yngre byggmestere, konstateres det i innkallingen.

Korona og den økende etterspørselen etter håndverkere utfordret forbundet i 2020.

– Å håndtere en epidemi har preget den daglige driften. Sjelden har vi vel alle hatt en brattere læringskurve, skriver daglig leder Harald Hansen i Byggmesterforbundet Oslo og Akershus.

Styreleder Einar Johansen (t.v) i Byggmesterforbundet Oslo og Akershus leder generalforsamlingen med daglig leder Harald Hansen. (Foto: Skjermdump)

Foreningen skal i 2021 fusjonere med Byggmesterforbundet Hedmark og ta navnet Byggmesterforbundet Region Øst.

– Vi mener at vi kan få til mer i Hedmark, sier Harald Hansen som forklarer på generalforsamlingen at tjenestetilbudet skal bli mest mulig likt for hele regionen.

– Vi skal samarbeide tett med Byggmesterforbundet Østfold og Buskerud. Vi skal jobbe for at avtaler og medlemstilbud vi fremforhandler også gir fordeler for dem, og at vi kan arrangere flere felles arrangementer, der vi kan være et administrasjonskontor for hele regionen med Byggmesterforbundet Østfold og Buskerud som selvstendige foreninger, sier Hansen.

175-års jubileum og anbudsportal

I likhet med resten av Norge håper forbundet på mer sosiale tider etter sommeren. Et 175-års jubileum er ikke enkelt å utsette, og det høytidelige arrangementet er planlagt 26. august.

– Nå jobber vi blant annet med å rekonstruere en autentisk tømrermanns drakt fra perioden, forteller Harald Hansen.

Forbundet skal senere i år lansere en anbudsportal for mesterbedrifter og seriøse kunder: Mesteranbud.

– Mesteranbud skal gi inntekter til foreningen og tenkes utvidet til nye regioner og fag. Mesteranbud lages i samarbeid med Byggmesterforbundet, Mesterbrev, laugene til malerne, murerne og rørleggerne samt A-media, heter det i innkallingen.

Byggmester Einar Johansen (t.v) fikk både påskesekk og tulipaner som takk for innsatsen av daglig leder Harald Hansen. (Foto: Skjermdump)

Miljøfyrtårn er en ordning som forbundet og medlemmer nå engasjerer seg i. I 2021 skal det utdannes egne konsulenter på området og gjennom et pilotkurs skal minst fire medlemmer bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Det samme skal forbundet og Opplæringskontoret for tømrerfaget.

Nest sist på dagsorden var en godkjent revidering av forbundets etiske regler. Reglene ble innført i 1998 og er nå oppdatert med mer moderne bestemmelser og for nye Byggmesterforbundet Region Øst.

Byggmester Kenneth F. Werner er valgt til ny styreleder og avtroppende styreleder Einar Johansen fikk takk for sin innsats i fire år.

– Du går på topp, sier Harald Hansen og overrekker påskesekk og tulipaner.

– Jeg takker for fire spennende og lærerike år. I tida fremover må vi forbli lokal og attraktive – vi skal være et soleklart valg for mesterbedrifter i regionen, sier byggmester Einar Johansen i Byggmesterforbundet Region Øst.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.