Energieffektivisering i boliger må inn i klimaplanen

– Regjeringens klimaplan har stort potensial, men tar ikke i bruk alle mulighetene den har til å kutte i klimautslippene, mener adm. direktør Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Klimaplanen for 2021 til 2030 er til åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomité tirsdag. Sjefen i Norske Boligbyggelag spiller inn at energioppgradering i eksisterende boliger må være en viktig del av klimaplanen.

Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

– I klimaplanen tar ikke Regjeringen tak i de lavest hengende fruktene først, de som kan bidra betydelig til det grønne skiftet. Boligeiere må motiveres til grønn oppgradering og redusert energibruk som frigjør energi til elektrifiseringen av transport og industri, mener Fredriksen.

Les også: Rehab-tek må inn i klimaplanen

Byggsektoren vil bidra

Byggsektoren representerer et stort potensial som vil være med på å innfri regjeringens mål om halvering av utslippene innen 2030.

– Planen inneholder ikke tiltak som gjør det lønnsomt for boligeiere med grønn oppgradering og redusert energibruk. Ei heller følges løftet i Granavolden-erklæringen om ladepunkter for elbiler opp, påpeker Fredriksen.

 

Kan elektrifisere hele transportsektoren

Energibruken i byggsektoren kan reduseres med hele 39 TWh fram til 2050, der elektrisitet utgjør 31 TWh, viser beregninger NTNU/ZEN har gjort.

– Redusert energibehov til bygg vil gjøre det mulig å elektrifisere hele transportsektoren fram mot 2050, forklarer Fredriksen.

Klimakuttplanen er en god analyse, men Fredriksen mener det er en tapt mulighet for å spare energibruk i eksisterende bygg og boliger.

– Frigjort ren energi er helt nødvendig for å kutte CO₂-utslipp innen transport og industri. Regjeringen kommer ikke i mål med økt CO₂-avgift. Massiv elektrifisering er helt nødvendig.

Viktig sysselsetting

I tillegg til klimagassutslipp, mener NBBL at det er et viktig sysselsettingsperspektiv i arbeidet med klimautslipp.

– Vi skal både kutte utslipp, og øke sysselsettingen. Her er også byggsektoren løsningen. ENØK, bygg og sol skaper flere nye jobber enn tilsvarende investeringer i transport og industri, ifølge en ny rapport fra det internasjonale energibyrået (IEA), konstaterer Bård Folke Fredriksen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *