Ombruk av materialer på Fornebu. (Illustrasjonsfoto: OBOS)

Bli med på spørreundersøkelse om ombruk av byggevarer

SINTEF trenger svar fra håndverkere og byggmestere om ombruk av byggematrialer.

Målet med prosjektet REBUS å utvikle kunnskap som vil føre til en bredere og mer effektiv innføring av ombruk av byggevarer på veien mot et sirkulært bygd miljø.

Delta i REBUS-undersøkelsen ved å klikke på denne lenken

Ombruk av byggematerialer

REBUS er et forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet gjennom MILJØFORSK-programmet. SINTEF er prosjektleder, og samarbeider med Høgskolen Innlandet og norsk byggenæring gjennom Boligbygg, FutureBuilt og Resirqel AS.

Gjennom samarbeid med industrien håper prosjektet å finne praktiske løsninger og utvikle nye brukerrettede metoder. Internasjonal sammenligning av ombruksmarkedet i andre nordiske land er sikret gjennom samarbeid med det danske byggforskningsinstituttet ved Aalborg universitet og IVL Svenska Miljöinstitutet.

I prosjektet er begrepet «ombruk» av byggevarer valgt i stedet for «gjenbruk», for å skille ombruk tydeligere fra gjenvinning. Målet for spørreundersøkelsen er å identifisere behov for valg av ombruk av byggevarer i ulike brukergrupper i bygg- og anleggssektoren.

Tar et kvarter

Undersøkelsen vil ta 10-15 minutter av din tid, og den finnes både på norsk og engelsk.

Delta i REBUS-undersøkelsen ved å klikke på denne lenken

Spørreundersøkelsen er delt i fire hoveddeler:

  • Generell informasjon om din organisasjon
  • Dine erfaringer med ombruk
  • Ambisjoner og utfordringer
  • Ombruk av byggevarer

Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Du kan stoppe deltakelsen når som helst, og du kan velge å ikke svare på spesifikke spørsmål. Svarene i undersøkelsen er konfidensielle.

Fristen for å svare på spørreundersøkelsen er 30. oktober.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *