Ett av Byggmesterforbundet har daglige digitale med alle ansatte for at alle er ajour med løpende arbeidsoppgaver.

Hektiske korona-dager i Byggmesterforbundet

Fristforlengelse, skiftarbeid og lønn, er noen av sakene Byggmesterforbundets medlemmer er opptatt av om dagen. Fra hjemmekontorer og forbundets lokaler svarer de ansatte på henvendelser så raskt de kan.

– Den første uka med korona har vært svært hektisk, men vi ser at vi får besvart henvendelser som kommer og vi får gjennomslag i politiske saker som er viktige for medlemmene, forteller daglig leder Frank Ivar Andersen.

Han forsikrer om at alle ansatte er friske og i fullt arbeid på hver sin kant.

 

 

Korte forbindelseslinjer til regjeringen

– Nå viser trepartssamarbeidet seg på sitt beste. Bedriftene tar opp saker som vi kan bringe inn til NHO som tar dem videre til regjeringen. Blant annet er spørsmål omkring permitteringsregler og arbeidsgiverperioden, og kommunenes innskrenkning av transport over kommunegrensene, tatt opp av våre medlemmer og brakt videre til NHO. Som så har brakt dem inn i møter med regjeringen fordi også NHO har sett problemene. Slik har vi oppnådd bedre løsninger enn det kunne se ut til, mener Andersen.

 

Høring og juss

Fagkonsulentene i forbundet bruker mye tid på å skrive høringssvar til offentlige utredninger og rapporter. Noen av dem jobber også med å utvikle kurs og digitale verktøy. De to advokatene jobber med mange force majeure-forhold i nært samarbeid med jurister i andre bransjeforeninger.

 

Korona-informasjon er samlet på nettsidene

Byggmesterforbundet er klar over at det er et stort informasjonstrykk på bedriftene om smittefare og forholdsregler om dagen. Det har derfor samlet en rekke spørsmål og svar om korona på forbundets nettsider.

– Vi sender ut digitale medlemsbrev også, men bare når det er noe vi mener medlemmene må være spesielt obs på, fortsetter den daglige lederen.

Han understreker for øvrig at korona-viruset, oljeprisfallet og en svak norsk krone fører til at flere produsenter varsler prisøkninger. Det er noe alle som inngår kontrakter må ha med seg og ta forbehold om. For mange kan det handle om forskjellen mellom over- og underskudd.

 

Hva får bransjen å gjøre etterpå?

– En viktig del av arbeidet vårt nå er å svare på regjeringens henvendelse om forslag til tiltak som kan settes i verk når korona-situasjonen er over. Det er viktig at det da er oppdrag som kan skape aktivitet. Kommer de utførende i arbeid, vil det få ringvirkninger i hele verdikjeden med produsenter av materialer og produkter. Sammen med NHO og BNLs andre bransjeforeninger er vi i gang med å utforme forslag.

– Vi foreslår blant annet vedlikehold og energieffektivisering i offentlige bygg og legger vekt på at de kan settes raskt i gang. Offentlige byggeiere har nok god oversikt over behov for vedlikehold og andre tiltak de gjerne skulle få utført, men ikke har hatt plass til i budsjettene. Om de får tilført midler, kan de settes i stand til det, og dermed gi et bidrag til ny aktivitet etter denne perioden.

Et nytt møte er under oppseiling og forberedelsene foregår på forskjellig måte på hjemmekontorer og forbundets lokaler.

 

Et møteteknisk vendepunkt

Den daglige lederen i Byggmesterforbundet mener det også kan komme noe godt ut av denne krisa. Rundt om i organisasjoner og næringslivet er digitale møteløsninger tatt i bruk med gode resultater.

– Vi har daglige digitale møter med hele staben selv om vi sitter spredt i Østfold, Akershus, Oslo og Bodø, og det virker svært effektiv. Vi får på kort tid oppdatert hverandre og sett hva forbundet bør ta opp med andre. I alle sektorer kan koronakrisa  bli et vendepunkt for andre møteformer enn de tradisjonelle, mener Frank Ivar Andersen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *