Botn skysstasjon i Vinje kommune har fått støtte av Kulturminnefondet. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)

108 millioner til nasjonale kulturminner

Kulturminnefondet delte ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele Norge i 2019 for å bevare fortiden inn i fremtiden. De håper at enda flere søker i 2020.

I 2019 ga Norsk Kulturminnefond tilsagn på totalt 108.184.000 kroner til 571 prosjekter der eiere vil sette i stand sine kulturminner. Gjennomsnittet i støtte er på 190.000 kroner per prosjekt. I løpet av hele fjoråret ble det behandlet 1.127 søknader, der det er søkt om til sammen 364 millioner kroner. 

– Å ivareta kulturarven skaper aktivitet og arbeidsplasser over hele landet. Dette er vern gjennom bruk i praksis, og bygninger som settes i stand og restaureres fører til mindre miljøbelastning enn om det skulle blitt revet og erstattet med nybygg, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.

Lettere prosess

2019 var det første året med løpende søknadsbehandling fremfor én årlig søknadsfrist. 

– Løpende behandling av søknader fra private eiere har ført til enklere søknadsbehandling og kortere saksbehandlingstid. På denne måten sikrer vi viktige kulturminner over hele landet på en effektiv og målrettet måte, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Kulturminnefondet har også innført en ny elektronisk søknadsportal for å forenkle søknadsprosessen.

Centralgården i Stavanger sentrum er et av prosjektene støttet av Kulturminnefondet. (Foto: Monica Hägglund Langen)

Ønsker flere søknader

Trøndelag er i året etter sammenslåingen mellom Sør- og Nord-Trøndelag det fylket som har fått støtte til flest prosjekter (56 stk) etterfulgt av Aust-Agder (46) og Oppland (45).

Færrest antall tilsagn har vært til Finnmark og Vestfold (begge 7 stk), som også var de to fylkene med lavest antall søknader til Kulturminnefondet. 

– Mange vet ikke at de eier et kulturminne, og heller ikke at de kan søke Kulturminnefondet om penger til sitt prosjekt. Vi jobber opp mot fylkene for å øke søkerantallet, forteller Bjørgen. 

Bygg, båt og hage

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som:

  • hus og bygninger 
  • båter og fartøyer 
  • hageanlegg 
  • kulturlandskap

Privatpersoner kan søke, i tillegg til frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre. Kulturminnefondet behandler søknadene løpende, som betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne.

Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet.

Du kan også søke om støtte til fag- og håndverksseminarer. Søknader sendes gjennom Kulturminnefondets elektroniske søknadsportal.

Se fullstendig oversikt over antall søknader i 2019, fordelt på fylker (fylkesfordelingen i 2019) her, og den fullstendige listen for alle prosjekter støttet i 2019 kan leses her: Tilsagn 2019.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *