(Illustrasjonsfoto: Virke)

Ulovlig å kameraovervåke ansatte på byggeplassen

Om en byggherre overvåker de ansatte på en byggeplass, er det mest sannsynlig ulovlig.

Byggmesterforbundet har fått flere henvendelser fra medlemsbedrifter om at byggherren har iverksatt kameraovervåking av entreprenørens ansatte. Noen ganger også med mikrofon. Dette trenger verken du eller dine ansatte å finne dere i.

Les også: Ny veileder om kontroll og overvåkning

Kameraovervåking er vedvarende eller regelmessig gjentatt personovervåking ved hjelp av fjernbetjent eller automatisk virkende overvåkingskamera eller annet lignende utstyr som er fastmontert. Som kameraovervåking regnes både overvåking med og uten mulighet for opptak av lyd- og bildemateriale. Det gjelder også uekte kameraovervåkingsutstyr eller skilting, oppslag eller lignende som gir inntrykk av at kameraovervåking finner sted.

Kameraovervåkingen kan dreie seg om alt fra avanserte app-styrte overvåkingskameraer hvor byggherren kan følge med i sanntid, til enklere viltkameraer, begge med og uten lagring av lyd og bilde, eller såkalte dummies.

Lovlig og ulovlig kameraovervåking

EUs personvernforordning (GDPR) er gjort til norsk lov i personopplysningsloven. Forordningen og loven unntar ett viktig tilfelle fra sitt virkeområde:  Behandling av personopplysninger som utføres av en fysisk person som ledd i rent personlige eller familiemessige aktiviteter.

Særlig aktuelt er kameraovervåking av eget hus og egen hage av sikkerhetsmessige hensyn. Kameraovervåking og dertil hørende behandling av personopplysningene fra overvåkingen i denne avgrensede situasjonen kan byggherren derfor lovlig iverksette bortsett fra i den perioden det utføres arbeid av de ansatte hos byggherren. Kameraovervåkingen vil dermed være ulovlig i forhold til ansatte på byggeplassen. Byggherren kan uansett ikke lovlig gjennomføre kameraovervåking ved å montere overvåkingskamera utenfor sin egen eiendom.

Formålet er avgjørende

Vi har dessverre sett at byggherren også kan ha andre formål med kameraovervåkingen enn å ivareta sin egen, sin families og sin eiendoms sikkerhet. Personopplysningene fra overvåkingskameraet har bl.a. vært brukt til å påpeke når de ansatte kommer og går, når de tar pauser og hva de ansatte snakker om.

Ragnhild Krefting Kullerud, Advokat i Byggmesterforbundet. (Foto: Byggmesterforbundet)

I tillegg til å være en stor psykisk belastning for de ansatte og et alvorlig personvernbrudd med både sykmeldinger og oppsigelser som resultat, benyttes informasjonen fra kameraovervåkingen også i forbindelse med innsigelser mot entreprenørens fakturaer.

For at kameraovervåkingen skal være lovlig, må byggherren på forhånd opplyse om kameraovervåkingen og det formålet den skal ivareta. Dessuten må han innhente et nærmere spesifisert samtykke fra de ansatte om kameraovervåkingen.

Kameraovervåking som bevis

Et spørsmål som kan reises, er om personopplysninger som er kommet til ved bruk av ulovlig kameraovervåking, kan benyttes som bevis i rettssak. Utgangspunktet er at partene kan fremlegge de bevis de selv vil (fri bevisføring), men det finnes noen begrensninger.

Utilbørlig ervervet bevis kan retten avskjære (bevisforbud). Hovedsynspunktet er at bevis som er skaffet til veie på en illojal eller støtende måte, kan nektes ført. Normalt vil det være tungtveiende rettssikkerhetshensyn, herunder personvernhensyn, som vil begrunne et slikt bevisforbud. Dette innebærer at det også vil kunne være bevisforbud for personopplysninger fra kameraovervåking av de ansatte. Hvert tilfelle må vurderes konkret.

Klage til Datatilsynet

Hvis formalitetene ikke er i orden, kan entreprenøren klage til Datatilsynet som vil vurdere om byggherren skal ilegges overtredelsesgebyr, tvangsmulkt eller gi oppreising (erstatning for ikke-økonomisk skade) til klager.

Etter omstendighetene vil den ulovlige kameraovervåkingen også kunne innebære et så stort tillitsbrudd at det kan gi grunnlag for å stanse arbeidene til ulovligheten er opphørt eller i sin ytterste konsekvens heve kontrakten.

Advokatene i Byggmesterforbundet kan vurdere om det er grunnlag for stansing eller heving da dette kan innebære en betydelig juridisk og økonomisk risiko for entreprenøren.

 

 

2 kommentarer til “Ulovlig å kameraovervåke ansatte på byggeplassen

  1. Hei, kan en byggeplass ha bilde overvåkning på byggeplass uten å nevne det til ansatte? Altså kamera som tar bilde hvert 5-15 minutt? Tiden er jeg usikker på.

  2. Hei Bas, som det heter i artikkelen: For at kameraovervåkingen skal være lovlig, må byggherren på forhånd opplyse om kameraovervåkingen og det formålet den skal ivareta. Dessuten må han innhente et nærmere spesifisert samtykke fra de ansatte om kameraovervåkingen. Datatilsynet er kontrollerende myndighet og du kan lese mer om reglene deres her https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/overvaking-og-sporing/kameraovervaking/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *