Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet.

Byggmesterforbundet trer ut av Boligtvistnemnda

Inntak av saker fra Byggmesterforbundet og EBA stoppes 1. juli. Alle registrerte saker før den tid ferdigbehandles av Boligtvistnemnda.

Byggmesterforbundet har siden 2000, sammen med Boligprodusentenes Forening, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Forbrukerrådet stått bak det frivillige klageorganet Boligtvistnemnda.

Ikke lenger en rimelig løsning

Nemndas formål er å gi forbrukerkunden tilbud om rimelig, rettferdig og hurtige tvisteløsninger i saker tilknyttet oppføring og kjøp av ny bolig. Behandling i nemnda forutsetter at den profesjonelle part er medlem i en av de tilsluttede bransjeforeningene.

I 2016 kom det inn flere klager på ordningen fra medlemsbedrifter. Dette utløste behov for en avklaring av medlemsbedriftenes interesse og behov for klageordningen, skriver daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen.

Ordningens omfang knyttet til antall saker er beskjeden, og kostnadene for Byggmesterforbundet er betydelige. Til dette kommer det at bedriftene blir pålagt en behandlingsavgift på kr. 20 000,-, uavhengig om bedriften ser seg tjent med at saken behandles i tvistenemda.

Etter en grundig behandling av spørsmålet, blant annet på forbundets formannskonferanse i november 2016, har Byggmesterforbundets styre besluttet å tre ut av samarbeidet, skriver Andersen.

Uavhengig av diskusjonene i Byggmesterforbundet, har også EBA kommet til at de ikke lenger finner det tjenlig å være tilsluttet klageordningen.

 

Ikke kryss av i avtaleblankettene

En prosess for uttreden har startet opp, og Boligtvistnemnda avviklet den 17. mars ett styremøte for å drøfte praktiske spørsmål i forbindelse med at EBA og Byggmesterforbundet nå går ut av ordningen.

Ikke alle detaljer er avklart, men det er bestemt at inntak av saker fra medlemsbedriftene i de to utmeldte organisasjoner stoppes 1. juli.

Alle registrerte saker før den tid ferdigbehandles av nemnda.

For bedrifter tilsluttet Byggmesterforbundet er det viktig at alle, med øyeblikkelig virkning, ved inngåelse av nye kontrakter ikke lenger krysser av på avtaleblankettene at eventuell tvist kan behandles i Boligtvistnemnda.

– Utover ovennevnte minner vi om at Byggmesterforbundet, gjennom egen juridisk avdeling yter betydelig medlemsservice og bistand i saker innenfor boligsektoren. Dette i forhold til rådgivning, men også bistand i tvistesaker, avslutter Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet.

 

 

En kommentar til “Byggmesterforbundet trer ut av Boligtvistnemnda

  1. Byggmesterforbundets utmeldelse fra Boligtvistenemnda ser ikke ut til å få noen som helst betydning for de fleste av medlemmene som driver med boligbygging. De fleste av disse er medlemmer av huskjeder som er tilsluttet Boligprodusentenes forening, og de vil fortsatt være omfattet av ordningen og få behandlet sine tvister der. Så vil framtiden vise i hvilken grad ordningen blir opprettholdt av Forbrukerkontoret og Boligprodusentenes forening. Saksomkostningene ved domstolsbehandling er i alle fall det 10-doble, for ikke å si enda mer, av en tvistenemndbehandling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *