Underdirektør Tanja Dugstad i Statsbygg presenterer de nye seriøsitetsbestemmelsene. (Foto: Byggmesteren)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Statsbygg skjerper seriøsitetskravene

Statsbygg innskjerper sine leverandørkrav til innleie, lærlinger og faglærte på sine byggeplasser. Kontroll av regleverket og sanksjoner ved avtalebrudd vil også bli strengere fremover.

De reviderte seriøsitetskravene vil gjelde i entreprisekontrakter og rammeavtaler om håndverkertjenester, forteller Statsbygg på et frokostmøte for entreprenører og fagforeningene i Oslo.
k
De nye seriøsitetskravene finner du her (oppsummering) og her (håndverkertjenester).

– Vi har lært alt for mye

Til enhver tid har Statsbygg 2 000 bedrifter i arbeid for seg på store og små prosjekter i hele landet. Fremover må disse og nye leverandører etterleve strengere krav fra en av landets største byggherrer.
k
– I 2015 lanserte vi våre første seriøsitetsbestemmelser og på fire år har vi lært alt for mye, innleder administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg.
k
Ved siden av noen få helt nye bestemmelser, er det presiseringer av eksisterende regler som Statsbygg har erfart er for vage.
– Vi prøver å tette smutthullene og hever reaksjonsnivået, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg. (Foto: Byggmesteren)
– Statsbygg vil ha de strengeste seriøsitetsbestemmelsene. Men de hjelper lite om vi ikke følger opp dette i praksis og brudd får konsekvenser for de som bryter avtalen, sier Nikolaisen.

Manglende dokumentasjon er avtalebrudd

En presisering som Statsbygg vil ha opp, er manglende dokumentasjon. Her har forvaltningsbedriften fått tydelig nok av at leverandører haler ut tiden og feilinformerer.
– Nå er manglende dokumentasjon i en del tilfeller direkte sanksjonerbart, sier avdelingsdirektør Bjørn Kuvås i Statsbygg.
Statsbygg vil samtidig passe på at reaksjonene ikke går ut over de utførende.
k
– Vi skal ikke tjene på andres ulykke og ser at vi må passe på at våre dagbøter ikke skader lønnsutbetalinger til underleverandører – det er uberettiget, sier avdelingsdirektør Bjørn Kuvås.
k
Etter kontroller har Statsbygg erfart at mange entreprenører tolket bestemmelsene om innleie samt kost og losji forskjellig.
k
– Vi er blitt tydeligere i kravene våre. Fortsatt er det leverandører som tror at ethvert byggeprosjekt er midlertidig og derfor tillater innleie. Nå fremgår det klart at dette ikke er tilfelle, sier Kuvås.

Hovedentreprenører har ikke god nok kontroll

På vegne av staten gjennomfører Statsbygg til enhver tid ca. 100 byggeprosjekter og drifter og vedlikeholder 2,9 millioner kvm statlig bygningsmasse.
k
– Vi ser ofte at hovedentreprenører ikke har god nok kontroll på sine underentreprenører. Vi må gjøre mye av påseplikten som entreprenørene selv burde ta, sier underdirektør Tanja Halonen Dugstad.
k
Fra nå av skal minimum 80 prosent av arbeidet på Statsbyggs prosjekter utføres av faste ansatte som har en stillingsprosent på minimum 80 prosent.
k
– Uavhengig av andre avtaler begrenses andelen innleie til 20 prosent. Og vi stanser arbeidet om dette ikke overholdes, lover Dugstad og legger til at dette kravet er viktig for å skape en seriøs byggenæring.

Må være fysisk på byggeplassen

Statsbygg forbindes ofte med enorme nybygg, men ROT-virksomheten er minst like viktig. Derfor har Statsbygg skjerpet inn sine bestemmelser for håndverkertjenester:
k
– Vi ser at vi inngår rammeavtaler med håndverksbedrifter og kommer ut på byggeplasser der ingen av de vi inngikk avtale med er tilstede. Nå krever vi at avtalepartner til enhver tid må være representert – fysisk – på byggeplass, sier Dugstad.
Fremover må all innleid bemanning ha en skriftlig stillingsprosent på minst 80 prosent.. forklarer underdirektør Tanja Dugstad i Statsbygg. (Foto: Byggmesteren)
k– De må være bundet av landsdekkenede tariffavtale eller tillatt innleid ifht den midlertidige bestemmelsen – som Statsbygg skal tolke strengt fremover, forklarer underdirektøren.
k
Alle arbeidslag må ha en leder tilstede som er fast ansatt.
– Innleieandelen har fortsatt å være for høy, derfor har vi innført disse bestemmelsene, fastslår Dugstad.

Faglært og lærling

Statsbygg har registrert en rekke tilfeller der faglærte ikke kunne dokumentere fagprøve eller ikke hadde kompetanse i sitt fag.

– Bemanningsforetak må nå ha fast ansatte i rett kategori for å kunne delta i anbud. At en utførende har tatt et dagskurs i gipsmontasje likestilles ikke med fagbrev, sier Dugstad.

Samtidig innfører Statsbygg en gulrot for bedrifter med utenlandske, ufaglærte arbeidere:

– Timene for faglært arbeid (40 prosent på et prosjekt) kan godskrives dersom en ufaglært arbeider får godkjent sitt utenlandske fagbrev gjennom NOKUT eller består fagprøve i Norge. Slik håper vi å motivere flere arbeidsgivere til å øke kompetansen hos sine ufaglærte arbeidere, forklarer Dugstad.

Kravet om fem prosent utførelse av lærlinger på et prosjekt blir stående som før.

Men Statsbygg krever nå at lærlinger lønnes etter tariffavtale og får samme goder som ansatte, bla kost og losji.

– Dette er ikke en selvfølge, har vi erfart, og det er viktig for rekrutteringen. Vi må behandle lærlingene våre godt.

Ved avtaler om håndverkertjenester presiseres det nå at firmaer må være godkjent lærebedrift og ha minst en lærling i bedriften. Deler av dette arbeidet kan utføres av underleverandør, men hovedentreprenør må være godkjent lærebedrift.

Skanska: Vi stiller oss bak seriøsitetskravene

– Det er veldig bra at Statsbygg fokuserer på innleie, faste ansatte og lærlinger. Dette utvikler byggenæringen videre i positiv retning, sier Arild Berglund, sikkerhetssjef i Skanska Norge til Byggmesteren.

– Kravene som stilles er helt på linje med kravene Skanska stiller internt, sier Berglund. (Foto: Byggmesteren)

Berglund er likevel opptatt av at entreprenørene har reelle muligheter til å oppfylle kravene fra Statsbygg.

– Noen steder er det ikke så lett å få lærlinger akkurat der, sier Berglund som gleder seg over at Skanska aldri har hatt inne så mange lærlinger som nå.

– Samtidig lurer jeg på om dette nye kravet til fagbrev er en «skjult» begrensning i ansettelsen av utenlandske arbeisdtakere? For mange av disse vil det være vanskelig å dokumentere fagbrevet sitt i henhold til norsk standard – slik at dette blir en indirekte begrensning for bruken av denne type arbeidstakere, sier Berglund.

De reviderte seriøsitetsbestemmelsene vil stimulere til økt bruk av norske fagarbeidere.

– De nye bestemmelsene vil nok ramme bemanningsbransjen hardest, og da særlig utenlandske bemanningsbyråer som ikke har samme interesse av å investere i sine ansatte, sier Arlid Berglund.

Han er glad for at Statsbygg går foran med flere krav til sine seriøse leverandører.

– Måten Statsbygg og andre byggherrer, som Oslo kommune, håndhever kravene gjennom sanntidskontroll og HMSREG har gjort mye positivt for byggebransjen, sier sikkerhetssjef Arild Berglund i Skanska Norge.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *