- Det var Venstres Solveig Schytz sammen med flere sentrale Viken fylkeskommune-politikere som brakte oss det veldig fine budskapet! skriver MiA. (Foto: MiA)

Stor bevilgning til mer tradisjonshåndverk i Akershus

Museene i Akershus (MiA) får midler av regjeringen til å bygge et regionalt kompetansesenter for bygningsvern og tradisjonshåndverk på Follo museum.

– Dette vil bety mye for bygningsvern og tradisjonshåndverk i hele Viken og for vårt samarbeid med Østfoldmuseene, sier MiA-direktør Cecilie Øien.

Viktig investering i fremtiden

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner og gir tilsagn om ytterligere 13 millioner for å realisere et regionalt kompetanseverksted for bygningsvern og tradisjonshåndverk lokalisert til Follo Museum. Den bevilgningen vil innfri planene til MiA.

Samlet kostnadsramme er i søknaden fra MiA til Viken oppgitt til 28 millioner kroner, og det ble søkt om 16 millioner kroner fra staten samt 2 millioner fra private. Museene oppgir at de i tillegg har avsatt 2 millioner til formålet av egne midler.

Staben ved Akershus bygningsvernsenter har grunn til å være fornøyd – hard innsats gjennom mange år gir resultater. (Foto: Fortidsminneforeningen)

Akershus bygningsvernsenter drives i dag av MiA, med to faste stillinger, kjøp av tjenester fra to konsulenter og en 50 % ressurs fra Akershus fylkeskommune. Virksomheten foregår i ulike deler av fylket, med administrasjon og daglig leder i MiAs lokaler på Strømmen. Det har lenge vært erkjent et behov for å finne en funksjonell lokalisering av bygningsvernsenterets virksomhet, med god tilgjengelighet for publikum og som faglig er tilfredsstillende for virksomheten.

Fylkesrådmannen vurderte også at søknaden fra MiA er fremtidsrettet og forstår ønsket om et kompetanseverksted.

Kan samle og skjerpe kompetansen

I MiAs søknad er nybygget på Follo museum tenkt som et kompetanseverksted, og et sted for undervisning, kurs og seminarvirksomhet. Senteret ses på som en strategisk utvikling av et samarbeid mellom museet og kulturminnevernet. Videre skal nybygget dekke behov for verksted knyttet til bygningsvernsentervirksomhet for MiA og ØM. Tanken er å utvikle museene som kompetansebedrifter, og få rom til annen type samarbeid mellom de ulike kompetansesentrene i MiA, enn det de har mulighet til i dag.

Verkstedet skal bli en attraksjon for besøkende til Follo Museum, og en arena for kompetanse og utdanning som vil komme elever, håndverkere og alle som er opptatt av bærekraftig håndverk og bevaring til gode. Vi skal også fortsette å utvikle den utadrettede virksomheten vår, kurs, formidling, og utdanningstilbud, sier direktør Cecilie Øien ved Museene i Akershus.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *