Heming Herdlevær er Drammens byplansjef Heming Herdlevær. (Arkivfoto: Statens Kartverk)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Lover tilsyn med byggebransjen i Drammen

En ny tilsynsgruppe i Drammen kommunes byggesaksavdeling skal endelig føre lovpålagte tilsyn med byens mange prosjekter, sier byplansjef Heming Herdlevær.

De siste ti årene har kommunen ikke kontrollert noen byggeprosjekter, innrømmer Herdlevær til Drammens Tidende.

Les også: – Det er lurt å samle kreftene i en Uropatrulje og Drammen tar samfunnsansvar

Opptatt med korrupsjonssaken

Kommunens byggesaksavdeling har blitt omorganisert etter den omtalte korrupsjonssaken. Siden har avdelingen fokusert på saksbehandling.

– Men nå ser vi at det ikke går lengre. Det er såpass mange byggesaker på gang at arbeidet med tilsyn må styrkes, sier byplansjefen til DT.

Drammen og Buskerud opplever stor vekst og det er mange omfattende byggeprosjekter som bør kontrolleres. (Arkivfoto: Byggmesteren)

Kommunen har plikt til å føre tilsyn og har nå opprettet en egen tilsynsgruppe. Herdlevær forklarer at det ikke er bestemte prosjekter eller straffbare handlinger som ligger bak opprettelsen.

– Satsingen på tilsyn nå er ikke en konsekvens av enkeltsaker eller korrupsjonssaken spesielt. Først og fremst er dette en erkjennelse av at tilsyn er et godt forebyggende tiltak. I tillegg er det lovpålagt for kommunene å drive tilsyn i tilstrekkelig omfang til å kunne oppdage feil, sier byplansjefen.

Ti prosent skal kontrolleres

I følge Drammens Tidende består tilsynsgruppa av tre personer fordelt på to årsverk og har vært i drift siden oktober. 47 tilsyn er foretatt og har resultert i både anmeldelser, advarsler og fratakelse av ansvarsrett.

Gruppa har som mål å gjennomføre tilsyn med ti prosent av alle byggesakene i Drammen. Temaer som brannsikkerhet vil også være aktuelt for å bestemme hvilke prosjekter som kontrolleres.

Byplansjefen advarer om at tilsynsgruppa har anledning til å kontrollere utførte tiltak som går tilbake i tid.

– Vi har anledning til å gå fem år tilbake i tid, etter at ferdigattest er gitt. Får vi indikasjoner på at vi bør se nærmere på et prosjekt, så vil det blir vurdert, sier Herdlevær.

Fremover vil tilsynsgruppa fokusere på større utbyggere.

– Et aktivt tilsyn har vist seg å være både skjerpende og forebyggende. Vi har tro på at det vil stimulere bransjen til å holde et økende fokus på kvaliteten på arbeidet, sier byplansjef Heming Herdlevær til Drammens Tidende.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *