Håndmakt og hestekraft ble brukt for å frakte stokkene ut av skogen.

Tømrere flokket til kurs i materiallære

Å kunne «lese» trær på rot, er nyttig for håndverkere, spesielt de som jobber med eldre bygninger. Det var bakgrunnen for et populært kurs Buskerud bygningsvernsenter arrangerte i slutten av mars.

– Størst oppmerksomhet på kurset fikk det å «lese» trær på rot og bedømme trærnes egenskaper. Å kartlegge virke på rot, vil være nyttig i planlegging og gjennomføring av vedlikehold og istandsetting av freda bygg og anlegg, forteller Linn Marie Krogsrud, rådgiver  ved bygningsvernsenteret.

Trærne ble felt på tradisjonelt vis. (Alle foto: Linn Marie Krogsrud)

Greiner, bark, form på tre, form på stammen, vokseplass, lys- og næringstilgang, kan gi informasjon om hvordan virket er. Noen trær ble undersøkt med tilvekstbor.

Instruktør var Steinar Moldal, daglig leder på Dovre handverkssenter på Hjerleid, og kurset var fulltegnet. – Det er tydelig at interessen for materialkvalitet er stor, fastslår Krogsrud. Hun sier kurset var tenkt til håndverkere og lærere i byggfag og naturbruk, men det var hovedsakelig tømrere som deltok. Det var også møbelsnekkere, skogsforvaltere, sagbruksfolk og én byggfaglærer med.

Tette årringer tyder på at treet er saktevokst og har den gode kvaliteten deltakerne så etter da de valgte å felle det.

Verdifull, gammel skog

– Kurset ble holdt på en skogteig ved Kjørstad gård i Sandsvær sør for Kongsberg. Her finnes eldre skog som ikke er flatehogd. Håndverker på Lågdalsmuseet, Knut Rogstad, bor i området, og hadde blitt klar over materialressursene her, forteller Krogsrud.

Kursdeltakerne valgte ut trær som de felte og analyserte. Det ble flest grantrær, men også et par furuer. Trærne ble felt, kvistet og barket på tradisjonelt vis, med øks, sag og barkespade. Materialene ble fraktet ut med hest av en lokal kjørekar, Øivind Rogstad.

Den andre dagen ble stokkene sagd opp til materialer. Deltakerne skar ulike skurmønstre, vurderte kvaliteten på trevirket og gjennomgikk lagring og tørking av materialer.

 

Ressursene skal kartlegges

I dag blir mye verdifullt kvalitetstømmer sagd opp og solgt som «vanlige» byggematerialer. Buskerud fylkeskommune ønsker på noe sikt å kartlegge materialressursene i fylket og koble sammen de som eier og forvalter skogsressurser med dem som trenger materialene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *