- Kjære mann: Hvordan hadde det vært å jobbe i en næring i tyve år der du var den eneste mannen? spør konsernsjef Hanne Rønneberg i SINTEF. (Foto: Byggmesteren)

– Det er ikke kvinnene som taper, det er norsk byggenæring

Når norske byggeplasser bare har 2 prosent kvinnelige, utførende fagarbeidere har vi en jobb å gjøre.

– Ting har ikke endret seg så mye som vi tror. Nå må menn snakke med andre menn om dette og lage endringene, sier konsernsjef Hanne Rønneberg i SINTEF som forteller om en spennende og utfordrende karriere på landets største byggeprosjekter.

Bransjeveteranen er en av talerne på BNLs konferanse «Hvordan få flere kvinner til å velge byggenæringen».

Les også: – Tømrerfaget trenger flere jenter – og gutter

Mangler håndverkerne

– Når det bare er 8-9 prosent kvinneandel totalt sett i byggenæringen og kun to prosent på fagarbeidersiden, må vi handle. Det vil gi oss bedre bygg og bety mye for landets største fastlandsnæring, sier direktør Jon Sandnes i BNL.

Den største utfordringen er å øke volumet av kvinner til den utførende delen av byggenæringen. Innen ledelse og på kontorene er andelen økende. Men det er ikke her volumet vil komme fra og når byggenæringens utførende del bare består av to prosent kvinner, rekrutteres det heller ikke nok kvinner videre opp i bedriftene som har den verdifulle, utførende erfaringen.

– Flere kvinner løser ikke alt. Det er selve balansen mellom kjønnene som gir den enkelte bedrift bedre lønnsomhet og konkurransefortrinn, sier direktør Kari Sandberg i EBA. Hun viser til flere undersøkelser om at bedrifter tjener mer når arbeidskraften er en god miks av kvinner og menn.

– Hva venter vi på? At ledelsen i hver bedrift begynner å jobbe aktivt med dette, sier Sandberg og forklarer at mens noen store entreprenører er veldig aktive overfor kvinner er det musestille hos andre.

Sandberg vil ikke instruere sine entreprenører til å kvotere inn kvinner.

I stedet har EBA laget en rapport som viser potensialet ved å rekruttere bredere. EBA utvikler også noen gode verktøy (kurs og samlinger) som kan hjelpe bedriften med å rekruttere flere kvinner, behandle dem skikkelig og holde på dem.

Utfordrer fellesoverenskomsten

– Å få til dette, handler mye om riktig ledelse i bedriften og om å sette grenser, sier fagsjef Eli Hermine Eide i Rørentreprenørene Norge. Faget hennes har mange bedrifter som vil ha inn jenter, setter seg mål om dette og får resultater.

– Vi vil ha 20 prosent kvinner. Det er lang vei å gå dit, men vi må bare holde oss til saken og snakke om dette til vi spyr, sier fagsjefen.

Blant de utøvende rørleggerne er kvinneandelen 1,5 prosent. Derfor er Ingeborg-nettverket med 600 medlemmer blitt en viktig støtte for nye og etablerte kvinner i faget. (Foto: Rørenetreprenørene Norge)

Fagsjef Eide ser at lokale bedrifter og rollemodeller ute på skolene, har god effekt på rekrutteringen.

– Plutselig får vi inn fem kvinnelige lærlinger i Buskerud. I Bergen ser vi god søkning når skoleelvene møter jenter fra faget, sier Eide som har en utfordring til BNL og Jon Sandnes:

– I fellesoverenskomstens vedlegg 18 heter det at bedriftene skal legge til rette for dame- og herregarderober «der dette er nødvendig«. Kan vi ikke få strøket dette nå? Vi ser at dette blir misbrukt, sier Eide og anbefaler alle å sjekke ut Brakkeaksjonen i Bergen.

– Nå må vi normalisere kvinners plass i alle bedrifter knyttet til bransjen, det fortjener begge kjønn og byggenæringen, sier fagsjef Eli Hermine Eide.

Må få frem de positive effektene

– Det er ensomt å være kvinne på byggeplassen og det er ikke sånn at om du får selskap av en annen dame, så ordner alt seg, sier konsernsjef Hanne Rønneberg. For 12 år siden hadde hun sin verste dag på jobben i Skanska, da firmaet rykket ut i avisene og «tok et oppgjør» med mannsjåvinisme.

– Det ble helt feil. Du kommer ingen vei med å kritisere sånn, advarer Rønneberg.

Da er det smartere å vise de positive effektene som flere kvinner gir bedrifter som OBOS. Konsernsjef Daniel Siraj har aktivt rekruttert kvinner inn i konsernledelsen og til andre toppstillinger

– Den viktigste jobben er å slippe kvinnene til rundt bordet der viktige beslutninger tas, der vi prioriterer hvordan vi skal bruke penger og ressurser, sier Siraj som innrømmer at boligbyggeren har en lang vei å gå med rekruttering av kvinnelige fagarbeidere på byggeplassene.

– Det er mitt personlige ansvar som toppleder å engasjere vår bedrift og mine medarbeidere til å handle, slik at likestilling ikke bare blir en interessant diskusjon, sier Siraj.

Hans holdning er at flere ansatte kvinner gir bedrifter et bedre omdømme og at det ligger store muligheter og venter på de bedriftene som får til rekrutteringen. Men da må lederne prioritere arbeidet og lage klare mål.

Hvor er gutta boys?

– Vi vil aldri klare å øke rekrutteringen om vi ikke endrer mannskulturen og sier at vi bare skal ta inn de jentene som tåler mye, sier konserndirektør Eirik Gjelsvik i Backegruppen. Gjelsvik lurer på hvorfor flere mannlige ledere i byggenæringen ikke deltar på dagens konferanse.

– Det fraværet sier litt om hva problemet er. Fine festtaler hjelper ikke, nå må vi menn ta ansvar, sier Gjelsvik og minner om at mange kvinner søker seg til utførende arbeid hos Backegruppen. Søkerne er der og vi får flere om vi gjør noe med arbeidsmiljøet.

– Å være kvinne på byggeplass i dag, er ikke en solskinnshistorie, fastslår konserndirektør Eirik Gjelsvik i Backegruppen.

Forsvaret tok et oppgjør med gammeldagse holdninger om kvinner, forteller major Torbjørn Danielsen, de skal ha 20 prosent kvinner i militære stillinger innen 2020. Andelen kvinner som gjennomfører verneplikten i dag, ligger på rundt 30 prosent og er økende.

Forsvaret er blitt attraktivt for kvinner fordi man:

– Forteller at man trenger jenter og viser det

– Viser jentene at man satser på begge kjønn og at disse samarbeider godt

– Rekrutterer bredere og snakker til andre typer ungdommer enn de som bare vil skyte

– Forklarer det som jentene lurer på og avslører «myter» om tjeneste og oppgaver

– Bruker jenter som rollemodeller: Jenter vil høre fra andre jenter på samme alder

– Lager ekstra mål som de flinkeste jentene kan strekke seg etter (f. eks Jegertroppen)

 

Statsbygg har innført to regler: – Dette handler ikke bare om jenter, men om hvordan alle skal oppføre seg overfor hverandre på våre byggeplasser, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *