Feil på slangen gjør at du bør sjekke din brannslokker. (Foto: Hellanor)

Farlig feil på flere brannslokkere

En rekke pulver- og CO2 håndslokkere med merkenavnet Gloria kan ha feil på slangen og bør få skiftet deler eller returneres til utsalgssted.

Feilen medfører at leverandøren har en såkalt frivillig tilbakekalling av produktene, melder DBS.

Feil på slangen

Tilbakekallingen gjelder både for pulver- og CO2 slokkere. Har du en håndslokker av merket Gloria kan du sjekke om den er en av følgende modeller:

KS5S ALU, KS5 ST, PD6G, PD6GA, PD6GX, PDE 6 eller PD12GA.

Gloria KS5S ALU. (Foto: Hellanor)

I beskrivelsen av feilen heter det at håndslokkeren kan ha feil med slangen som slokkemiddelet skal komme ut av. Dette skyldes at slangen er blokkert av gummi innvendig. Feilen kan medføre at pulveret eller CO2 ikke kommer ut, noe som kan gi tilbakeslag og skade bruker hvis slangen sprekker.

Ved brann kan det oppstå farlige situasjoner for bruker siden håndslokkeren ikke vil fungere.

annonse

Kontakt leverandøren

Ifølge leverandøren Hellanor er tilbakekallingen aktuell for slokkere fra årstallet januar 2007 til 31 Aug 2018 på PD/PDE 6 – 12 kg G/GA/GX.
Du kan lese mer om feilen og kontakte leverandøren via dette dokumentet (pdf).

 

 

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen