Med denne nye godkjenningsordningen blir det enklere å få brukt medbrakt kompetanse på det norske arbeidsmarkedet. (Illustrasjonsfoto: Dalux)

Ny godkjenningsordning for utenlandsk fagskoleutdanning

Nå kan personer med utenlandsk fagskoleutdanning fra hele verden søke NOKUT om godkjenning.

– Økt arbeidsinnvandring til Norge de siste årene har ført til et behov for en godkjenningsordning for personer som kommer til landet med fagskoleutdanning, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Hva utdannelsen tilsvarer

– Med denne nye godkjenningsordningen blir det enklere å få brukt medbrakt kompetanse på det norske arbeidsmarkedet og til videre studier i Norge. Samtidig bidrar ordningen til at arbeidsgiverne blir tryggere på hva den utenlandske utdanningen tilsvarer i det norske utdanningssystemet, sier Mørland.

Norsk fagskoleutdanning betegnes som høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Den skal gi en kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Utdanningene skal tilføre det norske arbeidsmarkedet kompetanse som ikke tilbys ved universitet og høyskoler.

– Med denne nye ordningen dekker NOKUTs godkjenningsordninger store deler av utdanningsløpet. Fra før har vi en godkjenningsordning for fag- og yrkesopplæring på videregående nivå og en for høyere utdanning til og med doktorgrader, forklarer Mørland. (Foto: NOKUT)

En godkjenningsordning for utenlandske fagskoleutdanninger vil også kunne bidra til økt internasjonalisering i norske fagskoleutdanninger, siden den vil gjøre det enklere for norske fagskoler både å gi opptak og innpasse utdanningen til utenlandske studenter.

Som alle NOKUTs godkjenningsordninger er også denne ordningen frivillig. Dersom man ønsker å jobbe innenfor et lovregulert yrke i Norge, trenger man en autorisasjon.

Pilot ga godt erfaringsgrunnlag

I mai 2017 startet NOKUT et pilotprosjekt for vurdering av utenlandske fagskoleutdanninger fra Polen og Tyskland. Her fikk søkerne en rådgivende uttalelse om utdanningen sin.

– Pilotprosjektet ga NOKUT nyttige erfaringer i arbeidet med å etablere en permanent godkjenningsordning, sier Silje Molander. Hun leder fagutdanningsseksjonen som har ansvar for den nye godkjenningsordningen.

Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning innebærer at NOKUT vurderer om en utdanning kan sidestilles i nivå og omfang med norsk akkreditert fagskoleutdanning. NOKUT vurderer en søkers utdanningsdokumenter og utreder utdanningssystemet og kvalifikasjoner på dette nivået i utdanningslandet.

– Godkjenningen er dokumentbasert og gir ingen faglig vurdering. NOKUTs vedtak skal gi informasjon om utdanningens nivå og omfang og hva utdanningen som regel brukes til i opprinnelseslandet, avslutter Molander.

 

Les mer om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning hos NOKUT.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *