Tre er ikke bare trivelig i interiøret, det kan være helsefremmende også. (Illustrasjonsfoto)

Mange ville lære om helseeffekter av tre i innemiljø

Entreprenører, arkitekter, produsenter og byggherrer kom for å høre eksperter fra hele Europa dele nyeste kunnskap om hvordan bruk av tre påvirker helse og innemiljø på et seminar i Oslo nylig.

Treteknisk arrangerte seminar om temaet som en del av det nordiske nettverket «Wood interior: Health impact and indoor air using wood interior».

– Det er økende oppmerksomhet om innemiljø. Det er et område der det for tiden skjer mye og behovet for kunnskap er stort, sier seminarleder Ove Munthe-Kaas fra Treteknisk i en pressemelding.

Mennesket har vært eksponert for skog og trematerialer så lenge vi har eksistert, og det er ting som tyder på at tre skiller ut stoffer som virker positivt inn på oss og vår helse.

Raskere frisk i treinteriør

På seminaret fikk deltakerne blant annet høre om studier som tyder på raskere rekonvalesens og mindre opplevd smerte om man ligger på pasientrom med innslag av tre. Det er også forsket på hvordan bruk av tre påvirker stress. Mike Burnard fra InnoRenew i Slovenia viser i sitt arbeid hvordan stressnivået (kortisol) reduseres raskere i rom med treinteriør.

Aktuelt med tre i nye sykehusbygg

– Om bruk av tre kan føre til bedret rekonvalesens hos pasienter, vil det selvfølgelig være aktuelt å benytte tre i pasientrom, sier Liv Haugen fra Sykehusbygg. De neste årene skal det investeres 8–9 milliarder sykehusbygg, fortalte.

Men det kreves mer forskning og dokumentasjon på området. Det stilles strenge krav til materialer brukt i sykehusbygg, blant annet når det gjelder renhold og desinfeksjon. Dette vil antakelig kreve en form for overflatebehandling. Hvordan trematerialer kan overflatebehandles uten å redusere de unike egenskapene for mye, er noe Ulrich Hundhausen fra Treteknisk arbeider med. Han fortalte om hvilke muligheter til overflatebehandling man har og forventet effekt av disse.

 

 

Tre og innemiljø er et viktig FoU-område for treindustrien framover. Både for å få fram nødvendig kunnskap og for å utvikle nye løsninger som fremmer de gode helseeffektene ved bruk av tre.

Støv og støy med ulike materialer

Også helse og miljø i byggeperioden, var på dagsorden under seminaret. NTNU og Veidekke undersøker blant annet hvordan arbeiderne opplever støy, støv og renhold på byggeplasser med ulike byggematerialer. Under seminaret ble det lagt fram foreløpige resultater fra prosjektet Lilleby i Trondheim.

Foredragene er tilgjengelige på treteknisk.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *