Fra det nye produksjonsanlegget til Gausdal Bruvoll SA. (Foto: Gausdal Bruvoll SA)

Europas mest moderne malingsanlegg for trekledning

Treteknisk har utviklet et automatisk prosesskontrollsystem som er i drift og testes hos Gausdal Bruvoll.

Gausdal Bruvolls nye malingsanlegg ble utrustet med moderne måleinstrumenter, som automatisk overvåker og dokumenterer prosess- og produktegenskaper. Samtidig gir systemet input-data til analyser og prediksjonsmodeller.

Dette sikrer og forbedrer materialkvaliteten, produksjonslønnsomhet og øker bærekraften til produksjonen av trefasader. Et slik produksjonsanlegg for overflatebehandling er enestående i Europa, skriver Treteknisk.

Tre har utfordringer

Bakgrunnen for forskningsprosjektet – som kalles KonTre – er at overflatebehandlet trekledning er det mest vanlige fasadematerialet for boliger i Norge. De siste ti årene har industriell overflatebehandling tatt store markedsandeler og utgjør nå om lag 80 prosent av totalt produsert volum.

Avansert statistisk prosess- og kvalitetskontroll har til en viss grad blitt tatt i bruk i treindustrien, men ligger fortsatt på et lavt nivå.  Mange mener at man enkelt kan overføre teknologi og kunnskap fra industrier som ligger lengre frem enn treindustrien når det gjelder sensor- og automasjonsteknologi.

– Men automatisert overvåkning av tre er vanskeligere enn av mange kunstige materialer som stål, metall og plast. Dette skyldes at materialegenskapene hos tre som naturprodukt varierer mye. Det er for eksempel ikke mulig å måle automatisk farge- og sprøytefeil på beisede kledningsbord med kamerasystemer, fordi tremønsteret skinner gjennom, forteller seniorforsker Ulrich Hundhausen ved Treteknisk.

Seniorforsker Ulrich Hundhausen ved Treteknisk. (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)

– Et annet eksempel er at måling av malingsfilmtykkelse med laser ikke er mulig pga. små forskjeller i form og overflateruhet fra bord til bord. Kort sagt, en enkel overføring og tilpasning av målemetoder, kontrollrutiner og analyse- og modeleringsmodeller fra en type industri til en annen er ikke mulig, og Gausdal Bruvolls anlegg krevde mange skreddersydde løsninger, fortsetter Hundhausen.

Når vi nå går mot slutten av 2019, kan Hundhausen oppsummere at produksjonen er i drift, og at prosjektgruppen har implementert databasen som automatisk og kontinuerlig registrerer på om lag 50 målepunkter trefuktighet, overflatetemperatur, mengde påført maling, klimadata og andre parametere som kan påvirke produktkvalitet.

– På sikt vil hele bransjen ha stort utbytte fra KonTre, fordi Gausdal Bruvolls nye fabrikk vil ha karakter av et pilotanlegg som demonstrerer fremtidens prosesskontroll av industrielt overflatebehandlet trekledning, sier Hundhausen.

Viktig for bransjen

– For oss er dette forskningsprosjektet avgjørende for investeringene på den måten at vi øker kompetansen på industriell overflatebehandling og kan utnytte investeringene best mulig, sier Jørn Nørstelien, adm. dir. i Gausdal Bruvoll.

Prosjektet inneholder mange komponenter som er viktige for bransjen. Det gir generelt økt kunnskap om industriell overflatebehandling og bidrar til økt industrialisering og ferdigstillelsesgrad. Introduksjon av avansert automasjon og statistisk produksjonskontroll vil kunne redusere produksjonskostnader, øke kvaliteten på produktene, effektivisere produksjonen og åpne opp for nye produkter. Dette er også overførbart til andre deler av industrien.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *