Administrerende direktør Per Jæger informerte boligprodusentene om små og store utfordringer. (Foto: Byggmesteren)

Kre, ROT og renteeffekt

På Boligprodusentenes fagdag deles ny kunnskap om kommende boligpriser, skjeggkre og hvordan seriøse utbyggere kan endre ROT-markedet til det bedre.

– Skjeggkreegg er små og vanskelige å få øye på, forklarer fagsjef Johan Mattsson i Mycoteam.

Kostnadene som det lille insektet kan innebære er derimot svimlende store. Det gir Mattsson full oppmerksomhet fra medlemmene i  Boligprodusentenes forening på dagens første foredrag.

Les også: Frykt ikke skjeggkreet

– Et vanlig insekt i boliger fremover

For to år siden hadde få hørt om eller sett skjeggkre. Nå er avisene fulle av artikler om insektet og de første rettssakene om funn av kre i boliger har medført store erstatningskrav for forsikringsselskapet Protector. Forekomst av mange skjeggkre er flere ganger blitt definert som en vesentlig mangel som kan medføre opptil 10-15 % prisavslag.

Skjeggkre er en ny art i Norge men er helt ufarlig. (Foto: Mycoteam)

I et tilfelle, et felt med nye boliger, kan prisavslaget komme opp i femti millioner kroner!

Fagsjef Mattsson forklarer hvordan de bittesmå insektene kommer inn i boliger, hvor de trives og hvordan man kan ta livet av dem.

– I denne familien har du sølvkre, skjeggkre og enda en ny art: Perlekre, forklarer fagsjefen som mener at disse insektene er eksempler på nye arter som innvandrer til Norge i takt med varmere klima.

– Dette er tropiske arter som er følsomme for temperatur. Under 13 grader går de i dvale eller dør og over 30 grader lever de heller ikke lenge, sier Mattsson.

Mycoteam har forsket grundig på skjeggkre og fått nok erfaring med arten de siste to årene til at de kan rådgi Boligprodusentenes medlemmer. Utfordringen for en boligprodusent som får en reklamasjon på skjeggkre i ettertid, er å bevise hvordan skjeggkreet kom inn i boligen.

– Insektet kan komme inn på en rekke måter. De bør stoppes før de etablerer seg i konstruksjonen, men de er såpass små at her er det snakk om mennesklige løsninger  – ikke bygningsmessige, forklarer Mattsson.

Egg og larver er så små at den minste sprekk rundt et våtrom blir et godt hjem.

Skjeggkre legger egg og oppholder seg på mørke og fuktige steder ved våtrom i boliger. Etter lang tid kommer de frem. (Foto: Mycoteam)

Når det er umulig å spore hvem som kan lastes for forekomster av skjeggkre, må løsningen på problemet være å informere bedre om skjeggkre, endre kontraktene som boligprodusentene inngår og avvente videre rettssaker om insektet.

– Skjeggkre er nå en av over 3 000 arter som kan forekomme i norske boliger. De er ufarlige og skader hverken bygningen eller de som bor der, forklarer fagsjefen i Mycoteam.

– Dette er en av de største økonomiske diskusjonene vi har hatt i foreningen, sier direktør Per Jæger til salen. Han ber medlemmene om å bruke nye kontrakter fra foreningen som utarbeides i disse dager. Ellers må man håpe at boligeierne slår seg til ro med at skjeggkreet og andre kre ikke utgjør den fare som avisene hevder.

– Vi kan jo ikke slutte å bygge bad! fastslår Jæger og lover medlemmene at foreningen kommer til å fortsette arbeidet med Mycoteam og Folkehelseinstituttet.

– Vi må informere tydeligere om skjeggkre, håpe på andre juridiske resultater og jobbe politisk. Men dette kommer til å koste, sier Per Jæger.

Fallende boligpriser til 2021

Norge går godt og mange boligprodusenter har fulle ordrebøker. Så er spørsmålet hva slags utvikling de kan vente seg de neste årene?

– Norge får et videre fall i arbeidsledigheten og de fleste arbeidstakere vil få mer penger mellom hendene, sier sjeføkonom Nejra Macic fra Prognonsesenteret.

Olje- og gassprisene er på vei opp igjen mot hundre kroner fatet og vil sannsynligvis gi over to prosent vekst i BNP årlig frem til 2021.

Sjeføkonom Nejra Macic fra Prognosesenteret tror på fallende boligpriser fremover. (Foto: Byggmesteren)

Det betyr også økte lånerenter fremover, forklarer Macic.

– Renteeffekten trumfer veksten i BNP. Norges Bank spår at styringsrenten vil nå 2 prosent i 2021 – vi tror ikke den vil øke såpass, sier sjeføkonomen. Hun ser tre grunner til et prisfall fremover – unttatt Rogaland:

– Renteøkninger, tilbudsøkning innen nybygde boliger og avtagende befolksningsvekst, sier Macic.

Prisfallet og igangsettingen vil være størst for leiligheter. I den grad det blir vekst, tror Prognosesenteret dette vil komme i kommuner rundt de store byene.

Macic viser boligprodusentene hvordan eldrebølgen vil påvirke etterspørselen etter nye boliger, særlig i områder med stor fraflytting av unge boligkjøpere.

– Andelen eldre i alderen 70 til 79 år øker markant og deres boligbehov er allerede dekket. Unntaket er omsorgsboliger, som det bygges sjokkerende få av. Her må utbyggere som dere ta stadig mer av ansvaret fremover, sier sjeføkonom Nejra Macic.

Vil gå foran i ROT-markedet

Fjogstad-Hus har bygget boliger siden 1903 og har et langsiktig perspektiv på kvalitet, kundepleie og seriøsitet.

– Så hvorfor kan vi ikke klare det samme i ROT-markedet? spør administrerende direktør Torstein Fjogstad. ROT-markedet og markedet for nyboliger er begge beregnet til mer enn 70 milliarder årlig. Men forskjellene på de to markedene blir stadig større.

– En utfordring er at ROT-kundene synes at svart arbeid er smart, sier Fjogstad.

En konsekvens av den useriøse utviklingen er at mange boligprodusenter tar litt avstand fra ROT-markedet. Man tar jobbene med rehabilitering, men Fjogstad savner en annen holdning til dette:

– Skal vi vinne slaget om svart arbeid må vi ta kontroll over dette. Gripe fatt og ta en posisjon! Sånn som det er nå, sitter vi passitvt og ser et stort marked og millarder som triller forbi, sier Fjogstad.

Administrerende direktør Torstein Fjogstad vil at boligprodusentene skal satse anderledes i ROT-markedet. (Foto: Byggmesteren)

Boligprodusenten fra Sandnes vil at de seriøse boligbyggerne skal jobbe for mer fakta om ROT-markedet, bedre vilkår og bli tydeligere på egen kultur.

– ROT er svaret på hvordan vi skal vokse videre under eldrebølgen og andre utfordringer fremover. Da må vi vinne posisjonen gjennom å ta dette markedet på alvor. Vi må se til at arbeid i ROT-markedet får økt status og få boligeierne til å etterspørre langsiktighet i sitt livs største investering, sier direktør Torstein Fjogstad.

Per Jæger er enig med innlegget og påpeker at Boligprodusentenes forening kan gjøre mye i ROT-markedet:

– Vi må prioritere nybygg, men seriøsiteten skal vi styrke videre. Vi begynte forsiktig med hyttemarkedet og har nå et underutvalg i Hytteprodusentenes forening. Så må vi ses hvordan vi kan ta et økt eierskap til ROT-markedet fremover, sier direktør Per Jæger til sine medlemmer i Boligprodusentenes forening.

 

En kommentar til “Kre, ROT og renteeffekt

  1. Det blir alt for mye rot om store firmaer skal rote seg inn i ROT markedet.
    Små jobber for små firmaer, store jobber for store firmaer, uansett ROT eller ikke rot.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *