Maskinstyringsenheten aktiveres av lovpålagt HMS-kort og sikrer at kun autoriserte kan starte maskiner og lifter. (Foto: Infobric)

Gyldig HMS-kort starter maskinene

“Tæpp” deg til færre ulykker: Med Infobrics nye kortlesere kan adgangen til maskiner og verktøy kontrolleres bedre.

Ved hjelp av samme teknologi som brukes når du “tæpper” bankkortet ditt i butikken aktiveres maskinstyringsenheten, som er montert på maskiner, heiser og lifter, av det lovpålagte HMS-kortet.

Les også: Sikker adgang med UE-kjede

Sikrere bruk

Feil bruk av maskiner utgjør en stor risiko på byggeplasser. Arbeidstilsynet melder om at mangelfull planlegging og koordinering, manglende systemer for registrering av nesten-ulykker, ulykker, farer og uønskede hendelser, og språk -og kommunikasjonsproblemer ofte er skyld i ulykker innenfor bygg og anlegg.

-Riktig opplæring og kompetanse er det viktigste for å unngå ulykker med maskiner, sier Line Pedersen, markedssjef i Infobric.

I 2008 ble det lovpålagt å bruke HMS-kort på arbeidsplassen i bygg og anlegg. Ti år senere er det fremdeles et stort forbedringspotensial når det kommer til etterlevelse av kortbruken.

Gjennom blant annet HMS-charteret skal trygge anleggsplasser skapes ved å endre atferdsmønstre, spre kunnskap og bygge opp en større sikkerhetskultur. Det begynner allerede i byggets planleggingsfase.

-En skybasert webtjeneste følger med maskinstyringsenheten, hvor prosjektleder kan fjernstyre hvem som har adgang til maskinparken via HMS-kortet. På den måten kan kun autoriserte personer starte maskiner, heiser og lifter, fortsetter Line Pedersen.

I Norge blir, i snitt, åtte mennesker drept og i 2017 ble 2 574 skadet på bygg- og anleggsplasser hvert år, viser tall fra Arbeidstilsynet.

Infobric utvikler IT-sikkerhetssystemer for bygg og anlegg, og jobber tett sammen men entreprenører for å utvikle ny teknologi som skal gjøre arbeidsplassen sikrere.

-Det er ingen som skal føle seg utrygg på jobb, og alle skal forlate arbeidsplassen i god behold, avslutter Line Pedersen, markedssjef Infobric.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *