Har ferdigattest betydning for gyldigheten til et betalingskrav? (Illustrasjonsfoto)

Tapte halv million på sen faktura

En byggmester vant ikke fram med sitt krav om betaling for utførte arbeider i Jæren tingrett.

Partene møttes nylig i tingretten for å avgjøre om betalingskravet fra byggmesteren var foreldet eller ikke, skriver lokalavisa Jærbladet.

Ferdigattest i 2017

Byggherren er en bonde i traktene som inngikk avtale med byggmesteren om oppføring av to driftsbygg. Begge bygninger ble oppført og tatt i bruk, det siste i 2013.

For det siste bygget etterfakturerte byggmesteren mer enn 400 000 kroner i desember 2016. Dette kravet mente byggherren var foreldet. Ifølge loven er foreldelsesfristen for å kunne fakturere tre år.

Hvorfor kom fakturaen så sent? I tingretten forklarte byggmesteren at ferdigattest for det siste bygget ikke forelå før i april 2017 og at denne datoen burde være gjeldende for foreldelsesfristen – ikke 2013.

Tapte 520 000 kr

Byggherren mente at driftsbygget var ferdig i 2013 og at det derfor ikke kunne være tvil om at kravet var foreldet.

Jæren tingrett var enig med bonden og så bort fra ferdigattesten.

Dermed ble byggmesterens krav avvist og i tillegg ble han dømt til å betale saksomkostninger på 120 000 kroner.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *